Thủ tục cấp C/O mẫu E trong Hiệp định ACFTA

Thủ tục cấp C/O mẫu E trong Hiệp định ACFTA

C/O mẫu E có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp và phải được nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên...
Nhiều quy tắc xuất xứ hàng hóa cần lưu ý khi xuất khẩu theo Hiệp định ACFTA

Nhiều quy tắc xuất xứ hàng hóa cần lưu ý khi xuất khẩu theo Hiệp định ACFTA

Bộ Công Thương: Nhiều giải pháp ổn định hoạt động xuất khẩu nông sản, trái cây

Bộ Công Thương: Nhiều giải pháp ổn định hoạt động xuất khẩu nông sản, trái cây

Đàm phán xuất nông sản sang Trung Quốc: Nhiều bộ, ngành chưa thật sự nhập cuộc

Đàm phán xuất nông sản sang Trung Quốc: Nhiều bộ, ngành chưa thật sự nhập cuộc

Chưa tăng thuế nhập khẩu mặt hàng thép cán nóng

Chưa tăng thuế nhập khẩu mặt hàng thép cán nóng

Tìm giải pháp xuất khẩu nông thủy sản bền vững sang Trung Quốc: Không thể chậm trễ!

Tìm giải pháp xuất khẩu nông thủy sản bền vững sang Trung Quốc: Không thể chậm trễ!

Hiệp định ACFTA: Thuận lợi và thách thức

Hiệp định ACFTA: Thuận lợi và thách thức

Xuất khẩu nông - thủy sản sang Trung Quốc: Tìm giải pháp bền vững

Xuất khẩu nông - thủy sản sang Trung Quốc: Tìm giải pháp bền vững

Doanh nghiệp thép bước vào 'cuộc chiến' mới

Doanh nghiệp thép bước vào 'cuộc chiến' mới

Doanh nghiệp thép phản ứng đề xuất tăng thuế của Bộ Tài chính

Doanh nghiệp thép phản ứng đề xuất tăng thuế của Bộ Tài chính

Thép HRC Trung Quốc sẽ hưởng lợi nếu Việt Nam tăng thuế nhập khẩu lên 5%?

Thép HRC Trung Quốc sẽ hưởng lợi nếu Việt Nam tăng thuế nhập khẩu lên 5%?

Thực trạng gỡ khó của ngành thép 'trống đánh xuôi, kèn thổi ngược'

Thực trạng gỡ khó của ngành thép 'trống đánh xuôi, kèn thổi ngược'

Những điểm mới về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ACFTA

Những điểm mới về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ACFTA

Thuế xăng dầu sẽ được điều chỉnh theo hướng có lợi cho người tiêu dùng

Thuế xăng dầu sẽ được điều chỉnh theo hướng có lợi cho người tiêu dùng

Giải đáp vướng mắc áp mã HS và đánh giá rủi ro

Giải đáp vướng mắc áp mã HS và đánh giá rủi ro