Mắt biển

Mắt biển

Ngư dân với ánh mắt biển của mình đã góp phần không nhỏ trong đấu tranh bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo....