Làng Chuông (Thanh Oai, Hà Nội): Thăng trầm bên chiếc nón quai thao

Làng Chuông (Thanh Oai, Hà Nội): Thăng trầm bên chiếc nón quai thao

Từ lâu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài, đầu đội nón lá đã đi sâu vào tâm thức người Việt. Những...