Thanh Hóa: Lấn chiếm sông Mã trái phép, bị xử phạt 30 triệu đồng

Thanh Hóa: Lấn chiếm sông Mã trái phép, bị xử phạt 30 triệu đồng

Hợp tác xã Hợp Phát (Quan Hóa) hoàn tất việc tháo dỡ phần diện tích san lấp, lấn chiếm sông Mã trái phép

Hợp tác xã Hợp Phát (Quan Hóa) hoàn tất việc tháo dỡ phần diện tích san lấp, lấn chiếm sông Mã trái phép

Thanh Hóa: Đã tháo dỡ ngàn m2 lấn chiếm sông Mã

Thanh Hóa: Đã tháo dỡ ngàn m2 lấn chiếm sông Mã

Thanh Hóa: Tự ý san lấp, lấn chiếm sông Mã trái phép, một HTX bị xử phạt

Thanh Hóa: Tự ý san lấp, lấn chiếm sông Mã trái phép, một HTX bị xử phạt

Thanh Hóa: Yêu cầu HTX Hợp Phát tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép trên sông Mã

Thanh Hóa: Yêu cầu HTX Hợp Phát tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép trên sông Mã

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin DN đổ đá xuống sông Mã

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin DN đổ đá xuống sông Mã

Đổ hàng ngàn khối đất đá xuống sông Mã

Đổ hàng ngàn khối đất đá xuống sông Mã

Thanh Hóa: Lấp hàng nghìn khối đá chặn dòng sông Mã để làm nhà xưởng

Thanh Hóa: Lấp hàng nghìn khối đá chặn dòng sông Mã để làm nhà xưởng