Giai phẩm Giác Ngộ xuân Tân Sửu 2021

Giai phẩm Giác Ngộ xuân Tân Sửu 2021

Viết từ trại giam Thanh Lâm, Thanh Hóa: Thư gửi Thầy

Viết từ trại giam Thanh Lâm, Thanh Hóa: Thư gửi Thầy

Ngày 8-1, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tuyển sinh cao học

Ngày 8-1, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tuyển sinh cao học

Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong: 'Chưa bao giờ từ chối gửi hình cho báo Giác Ngộ'

Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong: 'Chưa bao giờ từ chối gửi hình cho báo Giác Ngộ'

Báo Giác Ngộ họp mặt nhân dịp sinh nhật

Báo Giác Ngộ họp mặt nhân dịp sinh nhật

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM thăm, chúc mừng báo Giác Ngộ

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM thăm, chúc mừng báo Giác Ngộ

Thăm cư sĩ Tống Hồ Cầm, 103 tuổi

Thăm cư sĩ Tống Hồ Cầm, 103 tuổi

Khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

Khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

Ra mắt CLB phóng viên - cộng tác viên báo Giác Ngộ

Ra mắt CLB phóng viên - cộng tác viên báo Giác Ngộ

Thiên Thai thiền giáo tông ra mắt Ban Thừa kế

Thiên Thai thiền giáo tông ra mắt Ban Thừa kế

Huân tu - Tăng trưởng đạo lực tự thân

Huân tu - Tăng trưởng đạo lực tự thân

Huân tu - Tăng trưởng đạo lực tự thân

Huân tu - Tăng trưởng đạo lực tự thân

Mạng xã hội với Tăng Ni trẻ và công tác hoằng pháp

Mạng xã hội với Tăng Ni trẻ và công tác hoằng pháp

Bế mạc khóa huân tu tập trung tại Việt Nam Quốc Tự

Bế mạc khóa huân tu tập trung tại Việt Nam Quốc Tự

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Trang nghiêm thời quá đường tại Việt Nam Quốc Tự

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Trang nghiêm thời quá đường tại Việt Nam Quốc Tự

Trang nghiêm thời quá đường tại Việt Nam Quốc Tự

Trang nghiêm thời quá đường tại Việt Nam Quốc Tự

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Chư tôn đức thảo luận về Tăng sự, nghi lễ, truyền thông

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Chư tôn đức thảo luận về Tăng sự, nghi lễ, truyền thông

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Thảo luận về Thông tin - Truyền thông, mạng xã hội

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Thảo luận về Thông tin - Truyền thông, mạng xã hội

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Thảo luận về quản lý Tăng Ni, nhân sự cấp cơ sở

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Thảo luận về quản lý Tăng Ni, nhân sự cấp cơ sở

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Thảo luận về định hướng nhân sự Phật giáo quận huyện

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Thảo luận về định hướng nhân sự Phật giáo quận huyện

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Thảo luận về nghi lễ Phật giáo thời hiện đại

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Thảo luận về nghi lễ Phật giáo thời hiện đại

Lãnh đạo MTTQVN TP.HCM thăm HT.Thích Trí Quảng

Lãnh đạo MTTQVN TP.HCM thăm HT.Thích Trí Quảng

Giác Ngộ số 1081 : Về việc từ bỏ và làm từ thiện

Giác Ngộ số 1081 : Về việc từ bỏ và làm từ thiện

Thảo luận về giới luật xuất gia trong đời sống hiện tại

Thảo luận về giới luật xuất gia trong đời sống hiện tại

TP.HCM : Bắt đầu tuần huân tu của chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự

TP.HCM : Bắt đầu tuần huân tu của chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự

TP.HCM : Trang nghiêm tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

TP.HCM : Trang nghiêm tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Trưởng lão HT.Giác Phúc viên tịch tại PV Minh Đăng Quang

Trưởng lão HT.Giác Phúc viên tịch tại PV Minh Đăng Quang

Giác Ngộ số 1080 : Chuyện cấp phép xuất bản liên quan đến Phật giáo

Giác Ngộ số 1080 : Chuyện cấp phép xuất bản liên quan đến Phật giáo

45 năm báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2021) : NT.Tân Liên: 'Hơn 40 năm, vẫn một lòng với báo Giác Ngộ'

45 năm báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2021) : NT.Tân Liên: 'Hơn 40 năm, vẫn một lòng với báo Giác Ngộ'

Phật giáo TP.HCM tăng cường phòng chống Covid-19

Phật giáo TP.HCM tăng cường phòng chống Covid-19

Báo Giác Ngộ chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày ra số đầu tiên

Báo Giác Ngộ chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày ra số đầu tiên

Chư Tăng bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Tăng sự T.Ư thảo luận việc tổ chức Đại Giới đàn

Ban Tăng sự T.Ư thảo luận việc tổ chức Đại Giới đàn

Giác Ngộ số 1078 : Xã hội cần gì ở Phật giáo?

Giác Ngộ số 1078 : Xã hội cần gì ở Phật giáo?

BR-VT : Đại giới đàn Huệ Đăng tấn đàn truyền giới

BR-VT : Đại giới đàn Huệ Đăng tấn đàn truyền giới

Ban Trị sự TP.HCM sẽ tổ chức tuần huân tu tập trung

Ban Trị sự TP.HCM sẽ tổ chức tuần huân tu tập trung

TP.HCM : Tăng Ni sinh Học viện tri ân người thầy

TP.HCM : Tăng Ni sinh Học viện tri ân người thầy

Giác Ngộ số 1077 : Hướng về người thầy và giáo dục trẻ

Giác Ngộ số 1077 : Hướng về người thầy và giáo dục trẻ

Phiên họp của Ban Thường trực BTS TP.HCM sáng 16-11

Phiên họp của Ban Thường trực BTS TP.HCM sáng 16-11

Chú trọng đạo hạnh trong đào tạo Tăng Ni sinh

Chú trọng đạo hạnh trong đào tạo Tăng Ni sinh

Giác Ngộ số 1076 : Dòng truyền thừa tâm linh

Giác Ngộ số 1076 : Dòng truyền thừa tâm linh

Bài học kinh nghiệm trong quản lý tự viện của người trụ trì

Bài học kinh nghiệm trong quản lý tự viện của người trụ trì

HT.Thích Trí Quảng tiếp tục làm Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM

HT.Thích Trí Quảng tiếp tục làm Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM

TP.HCM : Ban Thường trực BTS họp trước hội nghị giữa nhiệm kỳ

TP.HCM : Ban Thường trực BTS họp trước hội nghị giữa nhiệm kỳ

Giác Ngộ số 1075 : Làm sao để tránh hàng cứu trợ nơi thừa, chỗ thiếu?

Giác Ngộ số 1075 : Làm sao để tránh hàng cứu trợ nơi thừa, chỗ thiếu?