Người dân Hà Nội có thể tra điểm ngập lụt qua smartphone

Người dân Hà Nội có thể tra điểm ngập lụt qua smartphone

Người dân Hà Nội cầm smartphone 'soi' điểm ngập miễn phí

Người dân Hà Nội cầm smartphone 'soi' điểm ngập miễn phí

Người dân Hà Nội có thể tra điểm ngập lụt qua smartphone

Người dân Hà Nội có thể tra điểm ngập lụt qua smartphone

Khắc phục tình trạng ngập úng tại Hà Nội khi mưa lớn xảy ra bất thường

Khắc phục tình trạng ngập úng tại Hà Nội khi mưa lớn xảy ra bất thường

Lãnh đạo địa phương phải sâu sát hơn trong ứng phó thiên tai

Lãnh đạo địa phương phải sâu sát hơn trong ứng phó thiên tai

Cải thiện năng lực tiêu, thoát nước

Cảnh báo ngập úng và chỉ đường Hà Nội qua điện thoại thông minh

Cảnh báo ngập úng và chỉ đường Hà Nội qua điện thoại thông minh

Chủ động, linh hoạt, khẩn trương

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cảnh báo úng ngập

Úng ngập cục bộ sẽ giảm đáng kể

Úng ngập cục bộ sẽ giảm đáng kể

Apple mang đến iOS 11 khả năng vô hiệu hóa tạm thời Touch ID

Apple mang đến iOS 11 khả năng vô hiệu hóa tạm thời Touch ID