Giảm úng ngập cục bộ khu vực nội thành Hà Nội

Giảm úng ngập cục bộ khu vực nội thành Hà Nội

Hà Nội bao giờ thoát cảnh mưa là lo ngập?

Hà Nội bao giờ thoát cảnh mưa là lo ngập?

Hà Nội vẫn còn 16 điểm úng ngập khi có mưa trên các tuyến phố

Hà Nội vẫn còn 16 điểm úng ngập khi có mưa trên các tuyến phố

Khu vực ngập trên đại lộ Thăng Long phụ thuộc vào mức nước sông Nhuệ, sông Đà

Khu vực ngập trên đại lộ Thăng Long phụ thuộc vào mức nước sông Nhuệ, sông Đà

Hà Nội sẽ khai thác phần mềm cảnh báo để người dân tránh điểm ngập lụt

Hà Nội sẽ khai thác phần mềm cảnh báo để người dân tránh điểm ngập lụt

Hà Nội: Cảnh báo điểm ngập lụt, để dân dễ dàng... tránh tuyến đường ngập

Hà Nội: Cảnh báo điểm ngập lụt, để dân dễ dàng... tránh tuyến đường ngập

Phòng chống thủy kích khi đi ô tô vào vùng ngập lụt, bác tài nào cũng cần biết

Hà Nội: Tăng cường lực lượng ứng trực tại các điểm nóng về ngập lụt

Hạn chế tình trạng úng ngập trong nội đô

Hà Nội ứng phó khẩn cấp trước diễn biến bất thường của bão số 3

Yêu cầu dừng ngay hoạt động của các công trình không được phép trong mùa lũ

Triển khai các giải pháp chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội

Tránh đường ngập nhờ... công nghệ

Hà Nội sẽ triển khai ứng dụng HSDC Maps trên điện thoại để cảnh báo úng ngập

Hà Nội cảnh báo úng ngập bằng ứng dụng HSDC Maps trên điện thoại

Hà Nội cảnh báo úng ngập bằng ứng dụng HSDC Maps trên điện thoại

Trần Quang Hải – Gương sáng ngành Thoát nước Hà Nội

Ứng dụng công nghệ chống úng ngập

Giải pháp CNTT giúp giám sát hệ thống thoát nước hiệu quả