Chi hàng chục tỷ đồng 'bịt' mùi hôi từ bãi rác duy nhất của Đà Nẵng

Chi hàng chục tỷ đồng 'bịt' mùi hôi từ bãi rác duy nhất của Đà Nẵng

Đà Nẵng đầu tư hàng chục tỷ đồng để phủ bạt bãi rác Khánh Sơn nhằm giảm mùi hôi, hạn chế nước rỉ rác.