Máy phát gạo tự động: Chuyện đến nay mới kể

Máy phát gạo tự động: Chuyện đến nay mới kể

Sáng 9-4 (là ngày thứ tư chiếc máy phát gạo tự động tại địa chỉ 204B Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân...