Thái Bình : Trên 400 Tăng Ni vào mùa An cư kiết hạ

Thái Bình : Trên 400 Tăng Ni vào mùa An cư kiết hạ

Ngày 6-7 (16-5-Canh Tý), tại chùa Thánh Long - Trường hạ cơ sở 1 Phật giáo Thái Bình tổ chức lễ tác pháp...