Nhiều rủi ro khi chơi 'hụi'

Nhiều rủi ro khi chơi 'hụi'

Theo Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015, hụi, họ, biêu, phường (hụi) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập...