Tiểu vùng Mekong mở rộng thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng

Tiểu vùng Mekong mở rộng thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng

Việt Nam tổ chức thành công hội nghị GMS 6 và CLV 10

Việt Nam tổ chức thành công hội nghị GMS 6 và CLV 10

Hội nghị GMS6 và CLV10: Hội nghị Quan chức cao cấp GMS

Hội nghị GMS6 và CLV10: Hội nghị Quan chức cao cấp GMS

Kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

Kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Thủ tướng tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

Thủ tướng tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

ADB tiếp tục hỗ trợ cho GMS với số vốn dự kiến 7 tỷ USD

ADB tiếp tục hỗ trợ cho GMS với số vốn dự kiến 7 tỷ USD

Việt Nam tổ chức thành công hội nghị GMS 6 và CLV 10

3 thành công nổi bật của Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6

3 thành công nổi bật của Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6

GMS đóng vai trò quan trọng thúc đẩy thương mại khu vực và toàn cầu

GMS đóng vai trò quan trọng thúc đẩy thương mại khu vực và toàn cầu

Hội nghị GMS 6-CLV 10: Cộng đồng doanh nghiệp sẽ nhân lên sức mạnh của GMS

Hội nghị GMS 6-CLV 10: Cộng đồng doanh nghiệp sẽ nhân lên sức mạnh của GMS

Rà soát công tác chuẩn bị cho các hội nghị GMS 6 và CLV 10

Hội nghị Quan chức cao cấp Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng

Hội nghị Quan chức cao cấp Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng

Quan chức Mekong bàn chiến lược hợp tác giao thông, du lịch, môi trường

Quan chức Mekong bàn chiến lược hợp tác giao thông, du lịch, môi trường

Hội nghị SOM Tiểu vùng Mekong mở rộng thống nhất chương trình nghị sự

Hội nghị SOM Tiểu vùng Mekong mở rộng thống nhất chương trình nghị sự

Khai mạc cuộc họp quan chức cao cấp GMS 6 tại Hà Nội

Khai mạc cuộc họp quan chức cao cấp GMS 6 tại Hà Nội

Hội nghị GMS6 và CLV10: Hội nghị Quan chức cao cấp GMS

Hội nghị GMS6 và CLV10: Hội nghị Quan chức cao cấp GMS

Khai mạc cuộc họp quan chức cao cấp GMS 6

Khai mạc cuộc họp quan chức cao cấp GMS 6

Hội nghị Thượng đỉnh GMS-6: Các nước đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam

Hội nghị Thượng đỉnh GMS-6: Các nước đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam

Hội nghị Quan chức cao cấp Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng

Hội nghị Quan chức cao cấp Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng

Các quan chức cấp cao họp chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh GMS

Các quan chức cấp cao họp chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh GMS

Khai mạc cuộc họp quan chức cấp cao GMS 6

Khai mạc cuộc họp quan chức cấp cao GMS 6

Tiếp tục xây dựng GMS và CLV thịnh vượng

Tiếp tục xây dựng GMS và CLV thịnh vượng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hội nghị GMS-6 và CLV-10 sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hội nghị GMS-6 và CLV-10 sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam

Hướng đến khu vực hội nhập và thịnh vượng

Hướng đến khu vực hội nhập và thịnh vượng

Quan chức cấp cao thảo luận về chương trình nghị sự Hội nghị Thượng đỉnh GMS

Quan chức cấp cao thảo luận về chương trình nghị sự Hội nghị Thượng đỉnh GMS

Chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị GMS 6

Việt Nam-Thái Lan tiếp tục hợp tác chặt chẽ về an ninh quốc phòng

Việt Nam-Thái Lan tiếp tục hợp tác chặt chẽ về an ninh quốc phòng