Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Agribank chủ động hướng ra thị trường quốc tế

Agribank chủ động hướng ra thị trường quốc tế

Ngoại giao phục vụ phát triển: Một trọng tâm ưu tiên

Ngoại giao phục vụ phát triển: Một trọng tâm ưu tiên

Đại sứ Lý Quốc Tuấn: Luôn đề cao công tác bảo hộ công dân!

Đại sứ Lý Quốc Tuấn: Luôn đề cao công tác bảo hộ công dân!

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng 8 trong hội nhập và phát triển Thủ đô

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng 8 trong hội nhập và phát triển Thủ đô

'Đối ngoại quốc phòng là mặt trận bảo vệ Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình'

'Đối ngoại quốc phòng là mặt trận bảo vệ Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình'

Thư chúc mừng 73 năm thành lập ngành Ngoại giao của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng

Thư chúc mừng 73 năm thành lập ngành Ngoại giao của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng

Ngoại giao thời 4.0

Ngoại giao thời 4.0

Hình ảnh hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuần qua

Hình ảnh hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuần qua

Bộ Ngoại giao nỗ lực hỗ trợ Quảng Ninh thu hút các nguồn lực cho phát triển

Bộ Ngoại giao nỗ lực hỗ trợ Quảng Ninh thu hút các nguồn lực cho phát triển

ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ SÂU RỘNG

ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ SÂU RỘNG

Ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Những hình ảnh tại Phiên Bế mạc Hội nghị Ngoại giao 30

Những hình ảnh tại Phiên Bế mạc Hội nghị Ngoại giao 30

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: HNNG 30 là một điểm sáng trong thành tựu chung

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: HNNG 30 là một điểm sáng trong thành tựu chung

Toàn cảnh Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 tại Hà Nội

Toàn cảnh Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 tại Hà Nội

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao 30

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao 30

Cán bộ nữ ngành ngoại giao thích ứng với kỷ nguyên số

Cán bộ nữ ngành ngoại giao thích ứng với kỷ nguyên số

Nâng tầm vóc nền Ngoại giao Việt Nam

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 kết thúc tốt đẹp

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 kết thúc tốt đẹp

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao 30: Sáng tạo, chủ động và hiệu quả

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao 30: Sáng tạo, chủ động và hiệu quả

Hội nghị Ngoại giao 30: Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ trao Huân chương lao động và Cờ thi đua

Hội nghị Ngoại giao 30: Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ trao Huân chương lao động và Cờ thi đua

Hội nghị ngoại giao lần thứ 30: Nâng tầm đối ngoại đa phương

Hội nghị ngoại giao lần thứ 30: Nâng tầm đối ngoại đa phương

Một số hình ảnh Hội nghị Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Một số hình ảnh Hội nghị Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Đối ngoại Quốc hội góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Đối ngoại Quốc hội góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Hội nghị Ngoại giao 30: Những hình ảnh tại phiên đối ngoại Quốc hội

Hội nghị Ngoại giao 30: Những hình ảnh tại phiên đối ngoại Quốc hội

Thách thức nào đang đặt ra với đối ngoại Quốc hội?

Thách thức nào đang đặt ra với đối ngoại Quốc hội?

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30: Phiên họp toàn thể về đối ngoại đa phương

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30: Phiên họp toàn thể về đối ngoại đa phương

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30: Bảo hộ công dân, triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30: Bảo hộ công dân, triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ

Đại sứ Nguyễn Phú Bình: Hồi ức về một thời đáng nhớ

Đại sứ Nguyễn Phú Bình: Hồi ức về một thời đáng nhớ

Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng

Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng

Chủ tịch QH dự hội nghị ngoại giao lần thứ 30

Chủ tịch QH dự hội nghị ngoại giao lần thứ 30

Đối ngoại quốc hội: Khai thác lợi thế, chủ động hội nhập quốc tế

Đối ngoại quốc hội: Khai thác lợi thế, chủ động hội nhập quốc tế

Chủ tịch Quốc hội dự Phiên họp toàn thể Đối ngoại Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội dự Phiên họp toàn thể Đối ngoại Quốc hội

Đại sứ Việt Nam tại Anh: 'Sự hiện hữu của Việt Nam tại Anh rất rõ ràng'

Đại sứ Việt Nam tại Anh: 'Sự hiện hữu của Việt Nam tại Anh rất rõ ràng'

Giáo sư Carl Thayer: Việt Nam có nhiều cơ hội cho 'ngoại giao sáng tạo'

Giáo sư Carl Thayer: Việt Nam có nhiều cơ hội cho 'ngoại giao sáng tạo'

Các Đại sứ trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị Ngoại giao 30

Các Đại sứ trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị Ngoại giao 30

Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng

Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng

Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Tâm thế vững vàng của đối ngoại đa phương

Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Tâm thế vững vàng của đối ngoại đa phương

Ngoại giao văn hóa đưa hình ảnh và niềm tự hào dân tộc Việt ra thế giới

Ngoại giao văn hóa đưa hình ảnh và niềm tự hào dân tộc Việt ra thế giới

Hậu Brexit, Việt Nam sẽ là một điểm sáng đối với các doanh nghiệp Anh

Hậu Brexit, Việt Nam sẽ là một điểm sáng đối với các doanh nghiệp Anh

Ngoại giao văn hóa là hoạt động không thể tách rời của công tác đối ngoại

Ngoại giao văn hóa là hoạt động không thể tách rời của công tác đối ngoại

Thủ tướng Chính phủ dự phiên họp toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Thủ tướng Chính phủ dự phiên họp toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Chủ động kết nối sáng kiến kinh tế trong khu vực

Chủ động kết nối sáng kiến kinh tế trong khu vực

Các Đại sứ Việt Nam kể chuyện làm ngoại giao kinh tế

Các Đại sứ Việt Nam kể chuyện làm ngoại giao kinh tế

Đẩy mạnh Ngoại giao phục vụ phát triển trong thời kỳ hội nhập

Đẩy mạnh Ngoại giao phục vụ phát triển trong thời kỳ hội nhập

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Ngành ngoại giao cần chú trọng đến ba nhân tố lớn'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Ngành ngoại giao cần chú trọng đến ba nhân tố lớn'

Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 06 đến ngày 12-8-2018)

Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 06 đến ngày 12-8-2018)

Thủ tướng: Đối ngoại cùng quốc phòng giữ vững chủ quyền đất nước

Thủ tướng: Đối ngoại cùng quốc phòng giữ vững chủ quyền đất nước