Lần đầu dự Hội nghị quốc tế

Lần đầu dự Hội nghị quốc tế

Nhà hàng xóm áp tường của tôi ở khu tập thể báo Tiền Phong 128 Hàng Trống trên gác 2 là ông Nguyễn Thanh...