Lào đối diện với nỗi lo bom mìn chưa nổ sau sự cố vỡ đập

Lào đối diện với nỗi lo bom mìn chưa nổ sau sự cố vỡ đập

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân Lào bị lũ lụt

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân Lào bị lũ lụt

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ nạn nhân Lào bị lũ lụt

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ nạn nhân Lào bị lũ lụt

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân Lào bị lũ lụt

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân Lào bị lũ lụt

Việt Nam nỗ lực hỗ trợ Lào khắc phục sự cố vỡ đập tại tỉnh Attapeu

Việt Nam nỗ lực hỗ trợ Lào khắc phục sự cố vỡ đập tại tỉnh Attapeu

50.000 USD hỗ trợ nhân dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện

Lời cảnh báo trên mẩu giấy trước giờ vỡ đập tại Lào

Lời cảnh báo trên mẩu giấy trước giờ vỡ đập tại Lào

Cứu hộ người bị nạn trong vụ vỡ đập thủy điện tại Lào

Cứu hộ người bị nạn trong vụ vỡ đập thủy điện tại Lào

Hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao 50.000 USD hỗ trợ nhân dân Lào

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao 50.000 USD hỗ trợ nhân dân Lào

Sự cố vỡ đập thủy điện: Hội Chữ thập Đỏ hỗ trợ Lào 50.000 USD

Sự cố vỡ đập thủy điện: Hội Chữ thập Đỏ hỗ trợ Lào 50.000 USD