Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến: Hợp tác 'cùng có lợi' - phương châm bảo toàn thành quả quan hệ Việt-Mỹ

Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến: Hợp tác 'cùng có lợi' - phương châm bảo toàn thành quả quan hệ Việt-Mỹ

Nắm quan hệ Việt – Mỹ 'trong lòng bàn tay' không chỉ bởi ông Nguyễn Tâm Chiến từng có nhiệm kỳ dài làm Đại...
Đoàn cựu chiến binh Mỹ VVA thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn cựu chiến binh Mỹ VVA thăm và làm việc tại Việt Nam

Cầu nối góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ

Cầu nối góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ

Cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ

Những sứ giả mang tiếng nói chân thực về tôn giáo Việt Nam tới Mỹ

Những sứ giả mang tiếng nói chân thực về tôn giáo Việt Nam tới Mỹ

Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Mỹ

Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Mỹ

Thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Mỹ

Thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Mỹ

Chuyện về những 'chuyên gia phản chiến'

Chuyện về những 'chuyên gia phản chiến'

Gặp gỡ hữu nghị các thế hệ cựu chiến binh Việt – Mỹ

Gặp gỡ hữu nghị các thế hệ cựu chiến binh Việt – Mỹ

Những tiếng nói phản chiến thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Hoa Kỳ

Những tiếng nói phản chiến thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Hoa Kỳ

Tác phẩm 'Người dân làm nên hòa bình', hé mở những điều chưa biết về phong trào phản chiến

Tác phẩm 'Người dân làm nên hòa bình', hé mở những điều chưa biết về phong trào phản chiến

Ra mắt sách 'Người dân làm nên hòa bình - Những bài học từ phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam'

Ra mắt sách 'Người dân làm nên hòa bình - Những bài học từ phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam'

Trao Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc' cho các nhà hoạt động hòa bình Mỹ

Trao Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc' cho các nhà hoạt động hòa bình Mỹ

Ra mắt sách về phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam

Trao Kỷ niệm chương tặng các nhà hoạt động hòa bình Mỹ

Bốn nhà hoạt động vì hòa bình Mỹ xúc động tái ngộ làng Hữu Nghị

Bốn nhà hoạt động vì hòa bình Mỹ xúc động tái ngộ làng Hữu Nghị

Học sinh Mỹ Homestay Việt: Ăn cơm nhà trên... đất lạ

Học sinh Mỹ Homestay Việt: Ăn cơm nhà trên... đất lạ

Vinh danh ngôi trường góp phần đặt nền móng xây dựng tình hữu nghị Việt – Mỹ

Vinh danh ngôi trường góp phần đặt nền móng xây dựng tình hữu nghị Việt – Mỹ

Ghi nhận đóng góp của trường George với 20 năm làm cầu nối hữu nghị Việt - Mỹ

Ghi nhận đóng góp của trường George với 20 năm làm cầu nối hữu nghị Việt - Mỹ

Tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho Tập thể và cá nhân Trường George

Tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho Tập thể và cá nhân Trường George

Hội Việt - Mỹ tiếp những đại sứ hữu nghị trẻ trường George

Hội Việt - Mỹ tiếp những đại sứ hữu nghị trẻ trường George