Phát động Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2020

Phát động Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2020

Phát động cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2020

Phát động cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2020

Phát động Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2020

Phát động Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2020

Tản mạn về đối ngoại nhân dân

Tản mạn về đối ngoại nhân dân

Trao giải cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2019

Trao giải cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2019

1,7 triệu bài thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính

1,7 triệu bài thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính

1,7 triệu bài thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính

Hơn 1 triệu học sinh sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2019

Hà Tĩnh đạt giải B sưu tập tem về chủ đề 'Thiếu nhi làm theo Di chúc Bác'

Trao giải cuộc thi Sưu tập tem về làm theo Di chúc Bác Hồ