Những tấm lòng rộng mở

Những tấm lòng rộng mở

Tôn vinh những tập thể nữ giàu cống hiến cho xã hội

Tôn vinh những tập thể nữ giàu cống hiến cho xã hội

Hội Nữ trí thức TP.HCM dành hơn 6,6 tỉ hoạt động vì cộng đồng

Hội Nữ trí thức TP.HCM dành hơn 6,6 tỉ hoạt động vì cộng đồng

Vinh danh 24 tập thể, 144 cá nhân nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu

Vinh danh 24 tập thể, 144 cá nhân nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu

Tạo điều kiện để nữ trí thức phát huy tiềm năng, sức sáng tạo

Tạo điều kiện để nữ trí thức phát huy tiềm năng, sức sáng tạo

Vượt khó để học tập, nghiên cứu

Vượt khó để học tập, nghiên cứu

Làm tốt vai trò tập hợp, kết nối nữ trí thức

Giáo dục có quá nhiều lình xình, tín nhiệm thấp cũng là dễ hiểu