Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT bước đầu đạt hiệu quả

Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT bước đầu đạt hiệu quả

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giáo dục và đào tạo và nội dung...
Xây dựng tiêu chí thành phố học tập phải phù hợp với Việt Nam

Xây dựng tiêu chí thành phố học tập phải phù hợp với Việt Nam

Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài

Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài

Nở rộ đào tạo ngành sức khỏe: Băn khoăn chất lượng

Nở rộ đào tạo ngành sức khỏe: Băn khoăn chất lượng

Hội Khuyến học tỉnh An Giang đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2021

Hội Khuyến học tỉnh An Giang đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2021

Lớp dạy nhảy đặc biệt dành cho trẻ em tự kỷ ở Hà Nội

Lớp dạy nhảy đặc biệt dành cho trẻ em tự kỷ ở Hà Nội

GS Phạm Tất Dong: Giáo viên THPT không cần bằng Thạc sĩ

GS Phạm Tất Dong: Giáo viên THPT không cần bằng Thạc sĩ

An Giang: Phong trào khuyến học, khuyến tài đạt nhiều kết quả phấn khởi

An Giang: Phong trào khuyến học, khuyến tài đạt nhiều kết quả phấn khởi

Xây dựng mô hình công dân học tập

Xây dựng mô hình công dân học tập

Dùng bằng giả làm nghiên cứu sinh: Vừa ngạc nhiên, vừa tiếc

Dùng bằng giả làm nghiên cứu sinh: Vừa ngạc nhiên, vừa tiếc

An Giang có nhiều mô hình học tập tiêu biểu

An Giang có nhiều mô hình học tập tiêu biểu

Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố học tập!

Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố học tập!

Hội Khuyến học tỉnh: Đại hội đại biểu lần thứ V

Hội Khuyến học tỉnh: Đại hội đại biểu lần thứ V

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ các mô hình học tập

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ các mô hình học tập

Biểu dương 294 mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Lan tỏa tinh thần hiếu học đến từng gia đình, dòng họ, thôn bản

Lan tỏa tinh thần hiếu học đến từng gia đình, dòng họ, thôn bản

Biểu dương 294 mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Biểu dương 294 mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trở thành phong trào thường xuyên

Đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trở thành phong trào thường xuyên

Biểu dương 294 mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020

Biểu dương 294 mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020

Biểu dương 294 mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Biểu dương 294 mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Tôn vinh gần 300 điển hình xuất sắc trong khuyến học, khuyến tài

Tôn vinh gần 300 điển hình xuất sắc trong khuyến học, khuyến tài

Biểu dương 294 mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Biểu dương 294 mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Biểu dương 294 mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Biểu dương 294 mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Vinh danh gần 300 đại biểu tiêu biểu khuyến học, khuyến tài

Vinh danh gần 300 đại biểu tiêu biểu khuyến học, khuyến tài

Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các phong trào khuyến học

Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các phong trào khuyến học

Thủ tướng gửi thư khuyến khích 'học tập suốt đời'

Thủ tướng gửi thư khuyến khích 'học tập suốt đời'

Thủ tướng gửi thư khuyến khích 'học tập suốt đời'

Thủ tướng gửi thư khuyến khích 'học tập suốt đời'

Biểu dương các mô hình học tập toàn quốc

Biểu dương các mô hình học tập toàn quốc

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần phát triển mạnh các mô hình học tập

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần phát triển mạnh các mô hình học tập

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị về phong trào học tập suốt đời

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị về phong trào học tập suốt đời

Cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

Cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thay đổi về chất trong phong trào học tập suốt đời

Thay đổi về chất trong phong trào học tập suốt đời

Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

Người dân luôn ủng hộ khuyến học, khuyến tài

Người dân luôn ủng hộ khuyến học, khuyến tài

Chú trọng xây dựng các mô hình học tập với chất lượng cao hơn

Chú trọng xây dựng các mô hình học tập với chất lượng cao hơn

Việc xây dựng các mô hình học tập đều vượt chỉ tiêu

Việc xây dựng các mô hình học tập đều vượt chỉ tiêu

Cán bộ phải coi việc tự học tập, rèn luyện là quy định bắt buộc

Cán bộ phải coi việc tự học tập, rèn luyện là quy định bắt buộc

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN CHỦ TRÌ BUỔI GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI BIỂU DƯƠNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP TOÀN QUỐC

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN CHỦ TRÌ BUỔI GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI BIỂU DƯƠNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP TOÀN QUỐC

Vì sao được hỗ trợ nhiều, nhưng học sinh vẫn thờ ơ với ngành sư phạm?

Vì sao được hỗ trợ nhiều, nhưng học sinh vẫn thờ ơ với ngành sư phạm?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với ngành dệt may, da giày; T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với ngành dệt may, da giày; T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam

Thủ tướng làm việc với Hội khuyến học Việt Nam

Thủ tướng làm việc với Hội khuyến học Việt Nam

Hoạt động trợ giúp người dân gặp khó khăn cần chuyên nghiệp, rõ địa chỉ

Hoạt động trợ giúp người dân gặp khó khăn cần chuyên nghiệp, rõ địa chỉ