Chốt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam

Chốt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam

Các bên liên quan đã thống nhất: sau khi kiểm đếm tài sản trên đất, nếu đúng quy hoạch được phê duyệt thì...
Lập khống hồ sơ, 4 cán bộ thôn bị khai trừ Đảng

Lập khống hồ sơ, 4 cán bộ thôn bị khai trừ Đảng

Cải tạo đường dây 110kV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp (Nghệ An): Giải tỏa công suất nguồn thủy điện nhỏ

Cải tạo đường dây 110kV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp (Nghệ An): Giải tỏa công suất nguồn thủy điện nhỏ

15 hộ dân Yên Hồ nhận tiền đền bù dự án cao tốc Bắc Nam

15 hộ dân Yên Hồ nhận tiền đền bù dự án cao tốc Bắc Nam

Tạo điều kiện tối đa cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc - Nam

Tạo điều kiện tối đa cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc - Nam

'Bỗng dưng' bị gạt ra khỏi danh sách hỗ trợ?

'Bỗng dưng' bị gạt ra khỏi danh sách hỗ trợ?

131 hộ dân Đức Thịnh thống nhất phương án bồi thường GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam

131 hộ dân Đức Thịnh thống nhất phương án bồi thường GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam

Người dân chưa đồng ý sáp nhập xóm vì chưa được đền bù

Người dân chưa đồng ý sáp nhập xóm vì chưa được đền bù