Đề nghị kỷ luật lãnh đạo công an huyện để cấp dưới lấy trộm súng

Đề nghị kỷ luật lãnh đạo công an huyện để cấp dưới lấy trộm súng

Lãnh đạo công an huyện bị xét kỷ luật vì cấp dưới trộm 9 khẩu súng

Lãnh đạo công an huyện bị xét kỷ luật vì cấp dưới trộm 9 khẩu súng

Thông tin mới về vụ cán bộ công an ở Đắk Lắk trộm súng quân dụng bán

Thông tin mới về vụ cán bộ công an ở Đắk Lắk trộm súng quân dụng bán

Xem xét kỷ luật lãnh đạo Công an huyện để cấp dưới trộm 9 khẩu súng

Xem xét kỷ luật lãnh đạo Công an huyện để cấp dưới trộm 9 khẩu súng

Xem xét kỷ luật lãnh đạo công an huyện vì để cấp dưới trộm súng đi bán

Xem xét kỷ luật lãnh đạo công an huyện vì để cấp dưới trộm súng đi bán

Xem xét kỷ luật lãnh đạo công an huyện vì để cấp dưới trộm súng đi bán

Xem xét kỷ luật lãnh đạo công an huyện vì để cấp dưới trộm súng đi bán

Xem xét kỷ luật 2 lãnh đạo công an huyện để cán bộ trộm 9 khẩu súng

Xem xét kỷ luật 2 lãnh đạo công an huyện để cán bộ trộm 9 khẩu súng

Mất 9 khẩu súng, Công an huyện Krông Bông bị xét kỷ luật

Mất 9 khẩu súng, Công an huyện Krông Bông bị xét kỷ luật