Đầu thú sau khi gây ra cái chết với một người trên sông Lam

Đầu thú sau khi gây ra cái chết với một người trên sông Lam

Tranh chỗ bắt cáy, dùng kích điện dí chết người rồi bỏ trốn

Tranh chỗ bắt cáy, dùng kích điện dí chết người rồi bỏ trốn

Kẻ dùng kích điện gây chết người ra đầu thú

Kẻ dùng kích điện gây chết người ra đầu thú

Tranh chấp trên sông, dùng kích điện 'xử' đối thủ

Tranh chấp trên sông, dùng kích điện 'xử' đối thủ

Mâu thuẫn tranh vùng bắt cáy, người đàn ông dùng kích điện dí chết người

Mâu thuẫn tranh vùng bắt cáy, người đàn ông dùng kích điện dí chết người

Nghệ An: Tranh giành nơi đánh bắt, một người bị dí điện ngã xuống sông chết

Nghệ An: Tranh giành nơi đánh bắt, một người bị dí điện ngã xuống sông chết

Mâu thuẫn trên sông, dí kích điện làm người khác tử vong

Mâu thuẫn trên sông, dí kích điện làm người khác tử vong

Dùng kích điện gây án mạng trên sông Lam

Dùng kích điện gây án mạng trên sông Lam

Dùng kích điện giết người giải quyết mâu thuẫn

Dùng kích điện giết người giải quyết mâu thuẫn

Mâu thuẫn nhỏ trên sông, dùng kích điện giết người

Mâu thuẫn nhỏ trên sông, dùng kích điện giết người