Thuê người cưa cây để bảo vệ rừng ở Gia Lai: Vì đâu nên nỗi?

Thuê người cưa cây để bảo vệ rừng ở Gia Lai: Vì đâu nên nỗi?

Bảo vệ rừng thuê người chặt gỗ để 'bịt đường' lâm tặc

Bảo vệ rừng thuê người chặt gỗ để 'bịt đường' lâm tặc

Nhân viên Công ty Lâm nghiệp Đắk Roong thuê người phá rừng

Nhân viên Công ty Lâm nghiệp Đắk Roong thuê người phá rừng

Nhân viên bảo vệ rừng thuê người phá rừng

Nhân viên bảo vệ rừng thuê người phá rừng

Hy hữu, hạ sát 32 cây rừng để 'chặn' đường lâm tặc

Hy hữu, hạ sát 32 cây rừng để 'chặn' đường lâm tặc

Xử lý nghiêm đối tượng phá 30.000m² rừng ở xã Chư Drăng, huyện Krông Pa

Xử lý nghiêm đối tượng phá 30.000m² rừng ở xã Chư Drăng, huyện Krông Pa

Tan hoang rừng đầu nguồn Kbang, Gia Lai

Tan hoang rừng đầu nguồn Kbang, Gia Lai

Xe hết niên hạn sử dụng thường dùng để vận chuyển nông sản, gỗ lậu

Xe hết niên hạn sử dụng thường dùng để vận chuyển nông sản, gỗ lậu