Kinh hoàng cá chết phủ kín cả con kênh giữa TP Vinh

Kinh hoàng cá chết phủ kín cả con kênh giữa TP Vinh

Nghệ An: Cá lại chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở kênh Hào Thành Cổ Vinh

Nghệ An: Cá lại chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở kênh Hào Thành Cổ Vinh

Cá chết trắng ở kênh hào Thành Cổ, khiến nhiều người dân lo lắng

Cá chết trắng ở kênh hào Thành Cổ, khiến nhiều người dân lo lắng

Thu dọn, tìm nguyên nhân cá chết ở thành phố Vinh

Thu dọn, tìm nguyên nhân cá chết ở thành phố Vinh

Nước hào Thành cổ Vinh đột ngột chuyển màu đen, cá chết hàng loạt

Nước hào Thành cổ Vinh đột ngột chuyển màu đen, cá chết hàng loạt

Cá chết dày đặc trên dòng kênh ngay giữa lòng thành phố Vinh

Cá chết dày đặc trên dòng kênh ngay giữa lòng thành phố Vinh

Nghệ An: Cá chết nổi dày đặc trên dòng kênh Hào Thành Cổ Vinh

Nghệ An: Cá chết nổi dày đặc trên dòng kênh Hào Thành Cổ Vinh

Cá chết nổi dày đặc trên dòng kênh ngay giữa lòng thành phố Vinh

Cá chết nổi dày đặc trên dòng kênh ngay giữa lòng thành phố Vinh