Nhiều bất ngờ tại Ngày hội 'Học sinh thành phố Bác'

Nhiều bất ngờ tại Ngày hội 'Học sinh thành phố Bác'

Ngày hội 'Học sinh thành phố Bác' là dịp để các em trải nghiệm, khám phá để học tập tốt, đạo đức tốt, thể...