Lào Cai khai trương chợ nông sản đặc hữu đầu tiên

Lào Cai khai trương chợ nông sản đặc hữu đầu tiên

Chợ giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc hữu của bà con nông dân thuộc 9 huyện, thành phố...