Đánh thức tiềm năng ven biển

Đánh thức tiềm năng ven biển

Vùng ven biển Quảng Trị đang trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khi nơi đây đã...
Đánh thức tiềm năng vùng ven biển Quảng Trị

Đánh thức tiềm năng vùng ven biển Quảng Trị

Khởi công nhiều dự án năng lượng tái tạo

Khởi công nhiều dự án năng lượng tái tạo

Quảng Trị: Khởi công Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1 và Gio Thành 2

Quảng Trị: Khởi công Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1 và Gio Thành 2

Quảng Trị: Đề xuất thành lập Tổ công tác 'Ngày thứ 7 tình nguyện vì các dự án động lực'

Quảng Trị: Đề xuất thành lập Tổ công tác 'Ngày thứ 7 tình nguyện vì các dự án động lực'

Quảng Trị: Tháo gỡ các vướng mắc để khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời

Quảng Trị: Tháo gỡ các vướng mắc để khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời

Quảng Trị: Hơn 2 nghìn tỷ đồng xây dựng 2 nhà máy điện mặt trời tại huyện Gio Linh

Quảng Trị: Đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng xây 2 nhà máy điện mặt trời