Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị phạt 3 năm tù

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị phạt 3 năm tù

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị buộc tội cố gắng lấy thông tin bí mật từ một thẩm phán và bị tuyên...
Tương lai của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy sau phán quyết lịch sử của tòa án

Tương lai của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy sau phán quyết lịch sử của tòa án

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tuyên án: Phán quyết đi vào sử sách

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tuyên án: Phán quyết đi vào sử sách

Cựu Tổng thống Pháp bị kết án 3 năm tù

Cựu Tổng thống Pháp bị kết án 3 năm tù

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy tuyên bố kháng án, quyết chứng minh vô tội

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy tuyên bố kháng án, quyết chứng minh vô tội

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị phạt 3 năm tù nhưng gồm 2 năm án treo

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị phạt 3 năm tù nhưng gồm 2 năm án treo

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị kết án 3 năm tù vị tội danh tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị kết án 3 năm tù vị tội danh tham nhũng

Vì sao cựu TT Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án 3 năm tù?

Vì sao cựu TT Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án 3 năm tù?

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án ba năm tù vì tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án ba năm tù vì tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị 3 năm tù vì tội tham nhũng và hối lộ, luật sư riêng tuyên bố kháng cáo

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị 3 năm tù vì tội tham nhũng và hối lộ, luật sư riêng tuyên bố kháng cáo

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị 3 năm tù vì tội tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị 3 năm tù vì tội tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tuyên án tù 3 năm

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tuyên án tù 3 năm

Cựu tổng thống Pháp Sarkozy bị tuyên án 3 năm tù tội tham nhũng

Cựu tổng thống Pháp Sarkozy bị tuyên án 3 năm tù tội tham nhũng

Cựu Thủ tướng Pháp Sarkozy bị kết án 3 năm tù vì tham nhũng

Cựu Thủ tướng Pháp Sarkozy bị kết án 3 năm tù vì tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết tội tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận án tù

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận án tù

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án 3 năm tù vì tham nhũng

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án 3 năm tù vì tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án 3 năm tù

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án 3 năm tù

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy lĩnh án 3 năm tù giam vì tội tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy lĩnh án 3 năm tù giam vì tội tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án 3 năm tù

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án 3 năm tù

Cựu Tổng thống Pháp lãnh án 3 năm tù giam vì tội tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp lãnh án 3 năm tù giam vì tội tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp đối mặt với án tù 4 năm

Cựu Tổng thống Pháp đối mặt với án tù 4 năm

Công tố viên đề nghị án tù đối với cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy

Pháp: Công tố viên đề nghị án tù đối với cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy

Pháp: Công tố viên đề nghị án tù đối với cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy

Cựu tổng thống đầu tiên của Pháp phải hầu tòa với cáo buộc tham nhũng và hối lộ thẩm phán là ai?

Cựu tổng thống đầu tiên của Pháp phải hầu tòa với cáo buộc tham nhũng và hối lộ thẩm phán là ai?

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hầu tòa vì cáo buộc tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hầu tòa vì cáo buộc tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy ra tòa vì cáo buộc tiêu cực trong tranh cử

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy ra tòa vì cáo buộc tiêu cực trong tranh cử

Cựu tổng thống Pháp hầu tòa

Cựu tổng thống Pháp hầu tòa

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy sẽ phải ra hầu tòa vì cáo buộc hối lộ

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy sẽ phải ra hầu tòa vì cáo buộc hối lộ

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ bị xét xử vì tội hối lộ

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ bị xét xử vì tội hối lộ