Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng Quốc khánh lần thứ 43 của Lào

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng Quốc khánh lần thứ 43 của Lào

Việt Nam – Campuchia: Sớm đưa thương mại hai chiều đạt 5 tỷ USD

Việt Nam – Campuchia: Sớm đưa thương mại hai chiều đạt 5 tỷ USD

Một số hoạt động ngoại giao nổi bật diễn ra tuần tới

Một số hoạt động ngoại giao nổi bật diễn ra tuần tới

Ðiện mừng

Điện mừng

APEC 2018: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với BTNG Papua New Guinea

APEC 2018: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với BTNG Papua New Guinea

Các nước đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Các Bộ trưởng APEC thông qua Bộ Nguyên tắc xuyên suốt về Các biện pháp phi thuế quan

Điện mừng

Điện mừng

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Italy Cecilia Piccioni chào từ biệt

Điện mừng Quốc khánh Campuchia

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thủ hiến Vùng Lãnh thổ Bắc Australia

Việt Nam đủ lực và tâm thế khi tham gia CPTPP

Cơ bản thống nhất với giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Các lợi ích cốt lõi của Việt Nam được bảo đảm khi tham gia CPTPP

Đại biểu Quốc hội đồng tình với việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Việt Nam đủ lực, đủ tâm thế tham gia hiệp định thương mại thế hệ mới

Các lợi ích cốt lõi của Việt Nam được đảm bảo khi tham gia CPTPP

Lợi ích cốt lõi của Việt Nam được đảm bảo trong CPTPP

Hôm nay 5/11, Quốc hội thảo luận về Hiệp định CPTPP

Quốc hội thảo luận thông qua Hiệp định CPTPP

Duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu

Đại sứ Dương Chí Dũng nói về thành công của HNCC Pháp ngữ

Cần biện pháp hiệu quả để giải quyết nguồn gốc sâu xa của khủng hoảng

Hoạt động đối ngoại

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 17