Giúp nông dân làm ăn gắn với bảo vệ biên giới

Giúp nông dân làm ăn gắn với bảo vệ biên giới

Quảng Bình: Tập trung ưu tiên các nguồn lực cho giảm nghèo bền vững

Quảng Bình: Tập trung ưu tiên các nguồn lực cho giảm nghèo bền vững

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH LÀM VIỆC TẠI LÀO CAI

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH LÀM VIỆC TẠI LÀO CAI

Người Trung Quốc đầu tiên đắc cử Giám đốc FAO

Người Trung Quốc đầu tiên đắc cử Giám đốc FAO

Tân Tổng giám đốc FAO là người Trung Quốc

Tân Tổng giám đốc FAO là người Trung Quốc

CẦN SỚM TÁI CƠ CẤU LẠI ĐẤT LÂM TRƯỜNG

CẦN SỚM TÁI CƠ CẤU LẠI ĐẤT LÂM TRƯỜNG

Chung sức vì biên cương giàu mạnh

Chung sức vì biên cương giàu mạnh

Cựu chiến binh tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động

Cựu chiến binh tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động

Chung tay giúp xã nghèo vượt khó

Chung tay giúp xã nghèo vượt khó

Đồn Biên phòng Pò Hèn và Báo Thanh niên hỗ trợ cây giống cho nông dân

Đồn Biên phòng Pò Hèn và Báo Thanh niên hỗ trợ cây giống cho nông dân

Nghi vấn 2 gói thầu bị 'găm' hồ sơ ở Kon Tum: Ngân hàng Thế giới sẽ hậu kiểm

Nghi vấn 2 gói thầu bị 'găm' hồ sơ ở Kon Tum: Ngân hàng Thế giới sẽ hậu kiểm

Bắc Giang phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội

Bắc Giang phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xóa đói, giảm nghèo bền vững

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xóa đói, giảm nghèo bền vững

QUẢNG TRỊ CẦN ĐẦU RA ỔN ĐỊNH CHO NÔNG SẢN

QUẢNG TRỊ CẦN ĐẦU RA ỔN ĐỊNH CHO NÔNG SẢN

Dấu ấn sau 15 năm tách, thành lập tỉnh

Dấu ấn sau 15 năm tách, thành lập tỉnh

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Huyện Tĩnh Gia: Hơn 53% số hội viên, Hội CCB có mức sống khá, giàu

Huyện Tĩnh Gia: Hơn 53% số hội viên, Hội CCB có mức sống khá, giàu

TDCS: Chiếc cầu thoát nghèo cho đồng bào dân tộc ở Con Cuông

TDCS: Chiếc cầu thoát nghèo cho đồng bào dân tộc ở Con Cuông

Hiệu quả cho vay xuất khẩu lao động của Agribank Nam Thanh Hóa

Hiệu quả cho vay xuất khẩu lao động của Agribank Nam Thanh Hóa

Phát triển cho vay tiêu dùng vì an sinh xã hội

Phát triển cho vay tiêu dùng vì an sinh xã hội

Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc nhiều hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo

Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc nhiều hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo

Giúp đồng bào Khmer giảm nghèo

Giúp đồng bào Khmer giảm nghèo

Hộ nghèo xã Bắc Lý biết ơn Bộ đội Biên phòng

Hộ nghèo xã Bắc Lý biết ơn Bộ đội Biên phòng

Quảng Ninh: Phát huy các nguồn lực giảm nghèo bền vững

Quảng Ninh: Phát huy các nguồn lực giảm nghèo bền vững

Hà Nội trao hơn 3,2 tỷ đồng giúp Quảng Nam giảm nghèo

Hà Nội trao hơn 3,2 tỷ đồng giúp Quảng Nam giảm nghèo

Lấy thôn bản và người dân làm trung tâm

Lấy thôn bản và người dân làm trung tâm

Đà Nẵng: Học tập Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam

Đà Nẵng: Học tập Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam

Mỗi người làm tín dụng chính sách là một cán bộ dân vận

Mỗi người làm tín dụng chính sách là một cán bộ dân vận

Kiên Giang: Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Kiên Giang: Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, từng bước đưa Kỳ Sơn giảm nghèo nhanh và bền vững

Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, từng bước đưa Kỳ Sơn giảm nghèo nhanh và bền vững

Trồng chuối đỏ ở vùng đất nắng gió chang chang

Trồng chuối đỏ ở vùng đất nắng gió chang chang

Khi cán bộ cơ sở nói đi đôi với làm

Khi cán bộ cơ sở nói đi đôi với làm

Cán bộ tín dụng phải 'vừa là thầy, vừa là bạn' của người nghèo

Cán bộ tín dụng phải 'vừa là thầy, vừa là bạn' của người nghèo

Bắc Kạn: Phấn đấu giảm gần 2.000 hộ nghèo trong năm 2019

Bắc Kạn: Phấn đấu giảm gần 2.000 hộ nghèo trong năm 2019

Trưởng ban kinh tế TƯ nói về thành tựu xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam

Trưởng ban kinh tế TƯ nói về thành tựu xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam

Kiên Giang Nỗ lực xây dựng nông thôn mới góp phần xóa đói giảm nghèo

Kiên Giang Nỗ lực xây dựng nông thôn mới góp phần xóa đói giảm nghèo

Nhà báo đi tìm câu trả lời về chính sách giảm nghèo

Nhà báo đi tìm câu trả lời về chính sách giảm nghèo

Văn Chấn thực hiện tốt công tác giảm nghèo

Văn Chấn thực hiện tốt công tác giảm nghèo

Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg: 'Thiết lập Chương trình nghị sự phát triển bền vững'

Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg: 'Thiết lập Chương trình nghị sự phát triển bền vững'

Nghi vấn 2 gói thầu bị 'găm' hồ sơ ở Kon Tum: Ai đứng sau và cuộc gọi điện thoại bí ẩn

Nghi vấn 2 gói thầu bị 'găm' hồ sơ ở Kon Tum: Ai đứng sau và cuộc gọi điện thoại bí ẩn

Hoạt động đối ngoại

Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Yên Bái

Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Yên Bái

Đổi thay ở miền Tây

Góp ý dự thảo nghị quyết về giảm nghèo trình HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Góp ý dự thảo nghị quyết về giảm nghèo trình HĐND tỉnh Hà Tĩnh

BQL Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum 'găm' hồ sơ mời thầu?

BQL Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum 'găm' hồ sơ mời thầu?

Diện mạo nông thôn mới ở Đác Lắc

Diện mạo nông thôn mới ở Đác Lắc

Cán bộ Hội 22 xã biên giới đặc biệt khó khăn được nâng cao năng lực về giảm nghèo

Cán bộ Hội 22 xã biên giới đặc biệt khó khăn được nâng cao năng lực về giảm nghèo

Nỗ lực giảm nghèo trong đồng bào Khmer Sóc Trăng

Nỗ lực giảm nghèo trong đồng bào Khmer Sóc Trăng

Cà Mau: Tình trạng đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình ra tăng

Cà Mau: Tình trạng đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình ra tăng

Lan tỏa những việc làm theo Bác

Lan tỏa những việc làm theo Bác

Để các chương trình giảm nghèo thực sự hiệu quả

Để các chương trình giảm nghèo thực sự hiệu quả

Viện Kiểm sát kiến nghị điều tra tiếp vụ cán bộ Ban xóa đói giảm nghèo… gây nghèo đói

Viện Kiểm sát kiến nghị điều tra tiếp vụ cán bộ Ban xóa đói giảm nghèo… gây nghèo đói

Quýt, quế, thạch đen Tràng Định giúp xóa đói, giảm nghèo cho người dân

Quýt, quế, thạch đen Tràng Định giúp xóa đói, giảm nghèo cho người dân

Giảm nghèo từ tín dụng chính sách

Giảm nghèo từ tín dụng chính sách

CHÙM Ý KIẾN CỦA ĐBQH VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

CHÙM Ý KIẾN CỦA ĐBQH VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

Về nơi 'không ai bị bỏ lại phía sau'

Về nơi 'không ai bị bỏ lại phía sau'

CEP góp phần xóa đói giảm nghèo

CEP góp phần xóa đói giảm nghèo

Rà soát đơn vị phấn đấu đạt NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với sáp nhập xã

Rà soát đơn vị phấn đấu đạt NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với sáp nhập xã

Cán bộ chương trình giảm nghèo tham ô 7,4 tỷ đồng

Cán bộ chương trình giảm nghèo tham ô 7,4 tỷ đồng

Cán bộ phường lĩnh án 20 năm tù vì tham ô 7,4 tỉ đồng

Cán bộ phường lĩnh án 20 năm tù vì tham ô 7,4 tỉ đồng

Tham ô gần 7,4 tỷ, nhiều cán bộ xóa đói giảm nghèo lĩnh án

Tham ô gần 7,4 tỷ, nhiều cán bộ xóa đói giảm nghèo lĩnh án

Huy động cả xã hội chung tay giảm nghèo bền vững

Huy động cả xã hội chung tay giảm nghèo bền vững

Cán bộ phường chiếm đoạt 7,4 tỉ đồng quỹ 'xóa đói giảm nghèo' lĩnh 20 năm tù

Cán bộ phường chiếm đoạt 7,4 tỉ đồng quỹ 'xóa đói giảm nghèo' lĩnh 20 năm tù

Nữ cán bộ 'rút ruột' quỹ người nghèo bị phạt 20 năm tù

Nữ cán bộ 'rút ruột' quỹ người nghèo bị phạt 20 năm tù

Cán bộ chuyên trách giảm nghèo tham ô 7,4 tỷ đồng tiền giảm nghèo

Cán bộ chuyên trách giảm nghèo tham ô 7,4 tỷ đồng tiền giảm nghèo

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tiếp và làm việc với Giám đốc Thực hành PTXH, Khu vực Đông Á - TBD

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tiếp và làm việc với Giám đốc Thực hành PTXH, Khu vực Đông Á - TBD

Vụ tham ô quỹ xóa đói giảm nghèo ở TP HCM: Nhiều cán bộ khó thoát liên can

Vụ tham ô quỹ xóa đói giảm nghèo ở TP HCM: Nhiều cán bộ khó thoát liên can

Đưa nguồn vốn 'mát lành' tới vùng đất của nắng gió Ninh Thuận

Đưa nguồn vốn 'mát lành' tới vùng đất của nắng gió Ninh Thuận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Cán bộ phường tham ô hơn 7 tỉ đối diện án 20 năm tù

Cán bộ phường tham ô hơn 7 tỉ đối diện án 20 năm tù

Nữ cán bộ ở TP.HCM dùng 7,4 tỉ tiền 'rút ruột' quỹ hộ nghèo vào việc gì?

Nữ cán bộ ở TP.HCM dùng 7,4 tỉ tiền 'rút ruột' quỹ hộ nghèo vào việc gì?

Về nơi dòng vốn nồng đậm tình người tỉnh Hậu Giang

Về nơi dòng vốn nồng đậm tình người tỉnh Hậu Giang

Vì sao cán bộ phường tham ô quỹ người nghèo hơn 7 tỉ?

Vì sao cán bộ phường tham ô quỹ người nghèo hơn 7 tỉ?

Tiết lộ lý do cán bộ giảm nghèo tham ô 7,4 tỉ đồng

Tiết lộ lý do cán bộ giảm nghèo tham ô 7,4 tỉ đồng

Nữ cán bộ 'chuyên trách giảm nghèo' tham ô gần 7,4 tỉ đồng thế nào?

Nữ cán bộ 'chuyên trách giảm nghèo' tham ô gần 7,4 tỉ đồng thế nào?

Hơn 100 tỷ đồng tín chấp cho hội viên vay vốn

Hơn 100 tỷ đồng tín chấp cho hội viên vay vốn

Phát huy vai trò của tài chính vi mô đối với phụ nữ nghèo

Phát huy vai trò của tài chính vi mô đối với phụ nữ nghèo

Một cán bộ giảm nghèo bỏ túi 7,4 tỉ đồng 'nhờ' cấp trên…

Một cán bộ giảm nghèo bỏ túi 7,4 tỉ đồng 'nhờ' cấp trên…

Cán bộ phường tham ô hơn 7 tỉ đồng quỹ xóa đói giảm nghèo

Cán bộ phường tham ô hơn 7 tỉ đồng quỹ xóa đói giảm nghèo

Thủ đoạn 'rút ruột' quỹ cho người nghèo ở TP.HCM

Thủ đoạn 'rút ruột' quỹ cho người nghèo ở TP.HCM

Tiếp khách

Giảm nghèo bền vững theo chuẩn của thành phố

Giảm nghèo bền vững theo chuẩn của thành phố

Yên Bái nỗ lực đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Yên Bái nỗ lực đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Bình Liêu nỗ lực giảm nghèo

Bình Liêu nỗ lực giảm nghèo

Ba đột phá trong học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh

Ba đột phá trong học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh

Nơi dòng vốn chính sách nồng đậm tình người

Nơi dòng vốn chính sách nồng đậm tình người

Gieo hạt mầm ấm no ở vùng nông thôn mới miền Tây

Gieo hạt mầm ấm no ở vùng nông thôn mới miền Tây

TP HCM không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia

TP HCM không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia

Tổ chức tài chính quốc tế quan tâm sâu rộng đến nông nghiệp Việt Nam

Tổ chức tài chính quốc tế quan tâm sâu rộng đến nông nghiệp Việt Nam

Cách giảm nghèo đa chiều bền vững

Cách giảm nghèo đa chiều bền vững

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

IFAD cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo

IFAD cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo

IFAD đã đầu tư trên 370 triệu USD cho khu vực nông thôn Việt Nam

IFAD đã đầu tư trên 370 triệu USD cho khu vực nông thôn Việt Nam

IFAD đầu tư gần 400 triệu USD phát triển nông thôn tại Việt Nam

IFAD đầu tư gần 400 triệu USD phát triển nông thôn tại Việt Nam

Giảm nghèo bền vững: Cần nhân rộng các mô hình hiệu quả

Giảm nghèo bền vững: Cần nhân rộng các mô hình hiệu quả

TP.HCM: 11.453 tỉ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

TP.HCM: 11.453 tỉ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

TP.HCM còn 3.767 hộ nghèo

TP.HCM còn 3.767 hộ nghèo

TP Hồ Chí Minh: Người nghèo không còn tư tưởng an phận, ỷ lại

TP Hồ Chí Minh: Người nghèo không còn tư tưởng an phận, ỷ lại

TP HCM: Chi hơn 11.453 tỉ đồng thực hiện giảm nghèo bền vững

TP HCM: Chi hơn 11.453 tỉ đồng thực hiện giảm nghèo bền vững

TP HCM không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia

TP HCM không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia