45 tác giả được đề nghị trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2016 - 2020

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 cho biết, hội đã...
Ghi nhận cống hiến của văn nghệ sĩ

Ghi nhận cống hiến của văn nghệ sĩ

Quảng Nam điều chỉnh mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng và Giải thưởng VH-NT

Quảng Nam điều chỉnh mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng và Giải thưởng VH-NT

Nguyên Vũ từng cạch mặt Trương Thế Vinh vì giành hát nhạc Nguyễn Văn Chung

Nguyên Vũ từng cạch mặt Trương Thế Vinh vì giành hát nhạc Nguyễn Văn Chung

Lào Cai: Phát động đợt sáng tác văn học, nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội

Lào Cai: Phát động đợt sáng tác văn học, nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội

48 tác phẩm, công trình đoạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng

48 tác phẩm, công trình đoạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng

Tôn vinh 48 tác phẩm, công trình xuất sắc

Tôn vinh 48 tác phẩm, công trình xuất sắc

Trao tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng

Trao tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng

Hà Tĩnh giành 4 giải thưởng Văn học - nghệ thuật năm 2019

Hà Tĩnh giành 4 giải thưởng Văn học - nghệ thuật năm 2019

Trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Cố đô lần thứ VI

Trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Cố đô lần thứ VI

Trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố Đô lần thứ VI

Trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố Đô lần thứ VI

Lâm Đồng chỉ ra những hạn chế trong quản lý bảo vệ rừng

Lâm Đồng chỉ ra những hạn chế trong quản lý bảo vệ rừng