Triển vọng mới cho xoài cát Hòa Lộc - đặc sản nổi tiếng vùng ĐBSCL

Triển vọng mới cho xoài cát Hòa Lộc - đặc sản nổi tiếng vùng ĐBSCL

Xoài cát Hòa Lộc được người dân Nam bộ nói riêng, trong nước nói chung ưa chuộng và đặc biệt đã được xuất...