Nóng: Ấn Độ gửi tàu vũ trụ lên Mặt trăng vào hôm nay

Nóng: Ấn Độ gửi tàu vũ trụ lên Mặt trăng vào hôm nay

Ấn Độ cố gắng gửi tàu vũ trụ Chandrayaan 2 lên Mặt trăng vào ngày 22/7 sau khi họ buộc phải hủy bỏ kế hoạch...