Tổ chức tuần văn hóa – du lịch Mũi Cà Mau

Tổ chức tuần văn hóa – du lịch Mũi Cà Mau

Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019: Quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người Đất Mũi

Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019: Quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người Đất Mũi

Sức hấp dẫn mà ai cũng muốn một lần đặt chân đến Mũi Cà Mau

Sức hấp dẫn mà ai cũng muốn một lần đặt chân đến Mũi Cà Mau

Vì sao di dời biểu tượng con tàu ở Mũi Cà Mau?

Vì sao di dời biểu tượng con tàu ở Mũi Cà Mau?

Lý do di dời biểu tượng con tàu Mũi Cà Mau sang vị trí mới

Lý do di dời biểu tượng con tàu Mũi Cà Mau sang vị trí mới

Di dời biểu tượng con tàu Mũi Cà Mau đến điểm chống sạt lở

Di dời biểu tượng con tàu Mũi Cà Mau đến điểm chống sạt lở

Di dời biểu tượng con tàu tại Mũi Cà Mau

Di dời biểu tượng con tàu tại Mũi Cà Mau