ABBank muốn về chung một 'nhà' với Geleximco

ABBank muốn về chung một 'nhà' với Geleximco

Geleximco đón sóng đầu tư

Geleximco đón sóng đầu tư

Đưa Nhiệt điện Thăng Long về đích sớm, Geleximco 'bỏ túi' hàng trăm tỷ đồng

Đưa Nhiệt điện Thăng Long về đích sớm, Geleximco 'bỏ túi' hàng trăm tỷ đồng

Geleximco đầu tư cảng biển và trung tâm logistics lớn nhất Việt Nam

Geleximco đầu tư cảng biển và trung tâm logistics lớn nhất Việt Nam

Nhiệt điện Thăng Long: Đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu

Nhiệt điện Thăng Long: Đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu

Chủ tịch Geleximco nói về việc chọn nhà thầu Trung Quốc

Chủ tịch Geleximco nói về việc chọn nhà thầu Trung Quốc

Chân dung đại gia Vũ Văn Tiền, người có bí quyết 'chơi' với nhà thầu Trung Quốc

Chân dung đại gia Vũ Văn Tiền, người có bí quyết 'chơi' với nhà thầu Trung Quốc

Chân dung đại gia Vũ Văn Tiền, người có bí quyết 'chơi' với nhà thầu Trung Quốc

Chân dung đại gia Vũ Văn Tiền, người có bí quyết 'chơi' với nhà thầu Trung Quốc

Geleximco tính chuyện làm điện rác

Geleximco tính chuyện làm điện rác

Giải mối lo về tro, xỉ ở Nhiệt điện Thăng Long

Giải mối lo về tro, xỉ ở Nhiệt điện Thăng Long

Đưa Nhiệt điện Thăng Long về đích sớm, Geleximco 'bỏ túi' hàng trăm tỷ đồng

Đưa Nhiệt điện Thăng Long về đích sớm, Geleximco 'bỏ túi' hàng trăm tỷ đồng

Geleximco đầu tư xây nhà máy điện rác và khu du lịch quốc tế tại Hải Phòng

Geleximco đầu tư xây nhà máy điện rác và khu du lịch quốc tế tại Hải Phòng