Chồng chéo quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên

Chồng chéo quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên

Quá trình tăng cường tự chủ có các trường GDDN sẽ giúp họ tự xây dựng thương hiệu...

Quá trình tăng cường tự chủ có các trường GDDN sẽ giúp họ tự xây dựng thương hiệu...

DENSO tiếp tục hợp tác với Tổng cục GDNN trong các hoạt động thi tay nghề

DENSO tiếp tục hợp tác với Tổng cục GDNN trong các hoạt động thi tay nghề

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp làm việc với Đại sứ quán Ôx-trây-lia

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp làm việc với Đại sứ quán Ôx-trây-lia

Chỉ quy hoạch thôi chưa đủ

Chỉ quy hoạch thôi chưa đủ

Hòa Bình chấn chỉnh an toàn thực phẩm trong bếp ăn trường học

Hòa Bình chấn chỉnh an toàn thực phẩm trong bếp ăn trường học

Tái cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần quy hoạch mạng lưới có hệ thống

Tái cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần quy hoạch mạng lưới có hệ thống

Nhiều trường nghề đạt 100% tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm

Nhiều trường nghề đạt 100% tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm

Nhiều vướng mắc trong sáp nhập trường trung cấp nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên

Nhiều vướng mắc trong sáp nhập trường trung cấp nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên

Huyện đoàn Phú Xuyên tuyên dương 10 bí thư chi đoàn tiêu biểu xuất sắc

Huyện đoàn Phú Xuyên tuyên dương 10 bí thư chi đoàn tiêu biểu xuất sắc

Sinh viên trường nghề tìm việc dễ, thu nhập hấp dẫn

Sinh viên trường nghề tìm việc dễ, thu nhập hấp dẫn

GIZ làm việc với Tổng cục GDNN về Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam

GIZ làm việc với Tổng cục GDNN về Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam

Chọn nghề - việc làm

Chọn nghề - việc làm

Ôn thi THPT quốc gia trong thời điểm 'vàng'

Ôn thi THPT quốc gia trong thời điểm 'vàng'

Chọn nghề - việc làm

Chọn nghề - việc làm

Sinh viên trường nghề có thể nhận lương đến 15 triệu đồng/tháng

Sinh viên trường nghề có thể nhận lương đến 15 triệu đồng/tháng

Năm 2019: tạo chuyển biến mạnh mẽ, căn bản chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Năm 2019: tạo chuyển biến mạnh mẽ, căn bản chất lượng giáo dục nghề nghiệp