Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2019 tại TP. Hồ Chí Minh

Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2019 tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 19/12 vòng Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2019 đã được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh sau gần 1...
Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2019

Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2019

Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2019

Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2019

Sôi động vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2018

Sôi động vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2018

6 dự án tranh tài tại chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

6 dự án tranh tài tại chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

6 dự án xuất sắc vào tranh tài Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

6 dự án xuất sắc vào tranh tài Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018