FPT Retail giảm lợi nhuận do mở rộng chuỗi cửa hàng thuốc Long Châu

FPT Retail giảm lợi nhuận do mở rộng chuỗi cửa hàng thuốc Long Châu

FPT Retail thông báo lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 hơn 52,33 tỷ...
FPT Retail giảm mạnh lợi nhuận do mở rộng hệ thống nhà thuốc Long Châu

FPT Retail giảm mạnh lợi nhuận do mở rộng hệ thống nhà thuốc Long Châu

FPT Retail (FRT) dự kiến chia cổ tức 10%

FPT Retail (FRT) dự kiến chia cổ tức 10%

FPT Retail (FRT) dự kiến chia cổ tức 10%

FPT Retail (FRT) dự kiến chia cổ tức 10%

Mở rộng chuỗi dược phẩm, lợi nhuận FPT Retail giảm hơn 120 tỷ đồng so với cùng kỳ

Mở rộng chuỗi dược phẩm, lợi nhuận FPT Retail giảm hơn 120 tỷ đồng so với cùng kỳ

Ảnh hưởng từ dịch Covid-19, FPT Retail (FRT) báo lỗ gần 20 tỷ đồng quý II/2020

Ảnh hưởng từ dịch Covid-19, FPT Retail (FRT) báo lỗ gần 20 tỷ đồng quý II/2020

FPT Retail (FRT): Quý II/2020 lỗ gần 20 tỷ đồng

'Cháy' hàng, nhà thuốc 'hét' giá 90.000 đồng/khẩu trang