Đến lượt Quảng Bình xuất hiện 'dự án ma'

Đến lượt Quảng Bình xuất hiện 'dự án ma'

Lợi dụng cơn sốt đất diễn ra tại khu vực dọc ven biển huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, một số cá nhân, tổ...