Hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế

Hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế

Năm 2021, ngành Thuế có nhiều nhiệm vụ nặng nề là tiếp tục nâng hạng chỉ số nộp thuế, cũng như hạn chế tối...
Cục Thuế tỉnh: Ứng dụng điện tử trong nhắc nộp, thông báo yêu cầu hồ sơ khai thuế

Cục Thuế tỉnh: Ứng dụng điện tử trong nhắc nộp, thông báo yêu cầu hồ sơ khai thuế

Điểm lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Điểm lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Chỉ số nộp thuế và áp lực cải thiện môi trường kinh doanh

Chỉ số nộp thuế và áp lực cải thiện môi trường kinh doanh

Cần lưu ý gì về chữ ký số trên thông báo phát hành hóa đơn điện tử?

Cần lưu ý gì về chữ ký số trên thông báo phát hành hóa đơn điện tử?

Nam Định: Dồn lực xử lý, thu hồi nợ đọng thuế

Nam Định: Dồn lực xử lý, thu hồi nợ đọng thuế

Đôn đốc kê khai thuế bằng phương thức điện tử

Triển khai hệ thống thông báo nộp hồ sơ khai thuế điện tử

Triển khai hệ thống thông báo nộp hồ sơ khai thuế điện tử

10 năm cấp mã số thuế doanh nghiệp giảm từ 30 ngày còn 3 ngày

10 năm cấp mã số thuế doanh nghiệp giảm từ 30 ngày còn 3 ngày

Thu ngân sách: Dồn sức cho chặng 'nước rút'

Thu ngân sách: Dồn sức cho chặng 'nước rút'

Triển khai Hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống Etax

Triển khai Hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống Etax

30 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu: Vinh danh để lan tỏa

30 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu: Vinh danh để lan tỏa

Chùm ảnh lễ tôn vinh người nộp thuế và kích hoạt hệ thống hỗ trợ thủ tục thuế

Chùm ảnh lễ tôn vinh người nộp thuế và kích hoạt hệ thống hỗ trợ thủ tục thuế

Lợi ích thiết thực từ dịch vụ Thuế điện tử

Lợi ích thiết thực từ dịch vụ Thuế điện tử

Dịch vụ thuế điện tử (eTax): Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Dịch vụ thuế điện tử (eTax): Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Hơn 300 doanh nghiệp, đại lý ô tô, xe máy dự tập huấn nộp lệ phí trước bạ điện tử

Hơn 300 doanh nghiệp, đại lý ô tô, xe máy dự tập huấn nộp lệ phí trước bạ điện tử

Tập huấn cho đại lý kinh doanh ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ điện tử

Tập huấn cho đại lý kinh doanh ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ điện tử

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trước ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trước ảnh hưởng của dịch Covid-19

Cục Thuế Thái Nguyên: Cải cách hành chính được doanh nghiệp ghi nhận tích cực

Cục Thuế Thái Nguyên: Cải cách hành chính được doanh nghiệp ghi nhận tích cực

Phú Yên: 1.159 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đề nghị gia hạn nộp thuế

Phú Yên: 1.159 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đề nghị gia hạn nộp thuế

Cục Thuế Bình Phước: Nhiều hoạt động hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế Bình Phước: Nhiều hoạt động hỗ trợ người nộp thuế

Chú trọng các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu

Chú trọng các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu

TP.HCM: Đảm bảo các đối tượng đều được hưởng chính sách ưu đãi do ảnh hưởng dịch Covid-19

TP.HCM: Đảm bảo các đối tượng đều được hưởng chính sách ưu đãi do ảnh hưởng dịch Covid-19

Đảm bảo đúng chính sách ưu đãi cho người bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Đảm bảo đúng chính sách ưu đãi cho người bị ảnh hưởng dịch Covid-19

TP.HCM: Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

TP.HCM: Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính: Hà Nội đặt mục tiêu cao hơn

Xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính: Hà Nội đặt mục tiêu cao hơn

Trên 34 ngàn trường hợp kê khai thuế trực tuyến

Gần 28.000 tỷ đồng tiền thuế đã được gia hạn

Gần 28.000 tỷ đồng tiền thuế đã được gia hạn

Tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn thuế qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn thuế qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh: Kích tăng trưởng bằng cải cách hành chính

Thành phố Hồ Chí Minh: Kích tăng trưởng bằng cải cách hành chính

375,53 tỷ đồng tiền gia hạn nộp thuế và thuê đất

375,53 tỷ đồng tiền gia hạn nộp thuế và thuê đất

Đã tiếp nhận hơn 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Đã tiếp nhận hơn 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Hơn 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế

Hơn 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế

Cả nước có khoảng 99,91% doanh nghiệp và trên 83.000 hộ/cá nhân kinh doanh có tài khoản khai thuế điện tử

Cả nước có khoảng 99,91% doanh nghiệp và trên 83.000 hộ/cá nhân kinh doanh có tài khoản khai thuế điện tử

Hơn 41.200 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế với tổng số tiền 6.748 tỷ đồng

Hơn 41.200 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế với tổng số tiền 6.748 tỷ đồng

Đã gia hạn 7.374,1 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất

Đã gia hạn 7.374,1 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất

Có gần 40.000 DN, cá nhân nộp đơn xin gia hạn thuế và tiền thuê đất

Có gần 40.000 DN, cá nhân nộp đơn xin gia hạn thuế và tiền thuê đất

Tháng đồng hành cùng người nộp thuế: Hướng dẫn 200 cá nhân tự quyết toán thuế TNCN

Tháng đồng hành cùng người nộp thuế: Hướng dẫn 200 cá nhân tự quyết toán thuế TNCN

Nhiều giải pháp thực hiện nghị quyết của Chính phủ

Nhiều giải pháp thực hiện nghị quyết của Chính phủ

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế

Giãn thời gian quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Giãn thời gian quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Ngành thuế An Giang chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngành thuế An Giang chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nỗ lực cải cách hành chính thuế

Nỗ lực cải cách hành chính thuế

Ngành thuế An Giang đồng hành cùng người nộp thuế

Ngành thuế An Giang đồng hành cùng người nộp thuế