Đột kích karaoke, lộ cả dàn...dính ma túy

Đột kích karaoke, lộ cả dàn...dính ma túy

Bắt 29 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy ở vùng mưa lũ Quảng Trị

Bắt 29 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy ở vùng mưa lũ Quảng Trị

Năm 2021 sẽ bảo đảm nhiệm vụ cung cấp điện

Năm 2021 sẽ bảo đảm nhiệm vụ cung cấp điện

Quảng Trị: Phát hiện 18 người dương tính với ma túy tại quán karaoke Duyên Hải 2

Quảng Trị: Phát hiện 18 người dương tính với ma túy tại quán karaoke Duyên Hải 2

Trà Vinh: Kiểm tra lao động người nước ngoài làm việc tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2

Trà Vinh: Kiểm tra lao động người nước ngoài làm việc tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2

Đầu tư của ASEAN đóng góp đáng kể trong sự phát triển của Việt Nam

Đầu tư của ASEAN đóng góp đáng kể trong sự phát triển của Việt Nam

Nếu dịch COVID-19 kéo dài, có thể ảnh hưởng tới cung cấp điện giai đoạn 2021 - 2025

Nhiều đề xuất giúp đảm bảo điện trong thời gian tới

Trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (Trà Vinh)

Tháo chốt hãm dự án BOT ngành điện