Hồ Chí Minh với khát vọng Việt Nam

Hồ Chí Minh với khát vọng Việt Nam

Khát vọng Việt Nam trong đổi mới, hội nhập quốc tế là khát vọng của Đất nước - Dân tộc và Con người Việt...
Bảo tàng Hồ Chí Minh điểm đến thân thiết của đồng bào, điểm tham quan yêu thích của bạn bè khắp năm châu

Bảo tàng Hồ Chí Minh điểm đến thân thiết của đồng bào, điểm tham quan yêu thích của bạn bè khắp năm châu

Bảo tàng Hồ Chí Minh kỷ niệm 50 năm thành lập

Bảo tàng Hồ Chí Minh kỷ niệm 50 năm thành lập

Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hành trình nửa thế kỷ giữ gìn và phát huy giá trị di sản Bác Hồ

Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hành trình nửa thế kỷ giữ gìn và phát huy giá trị di sản Bác Hồ

Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trưng bày tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưng bày tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm chuyên đề 'Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp' tại Đắk Lắk

Triển lãm chuyên đề 'Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp' tại Đắk Lắk

Ra mắt bộ sách 'Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia'

Ra mắt bộ sách 'Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia'

Ra mắt bộ sách 'Hồ Chí Minh - Tác phẩm bảo vật quốc gia'

Ra mắt bộ sách 'Hồ Chí Minh - Tác phẩm bảo vật quốc gia'

Ra mắt bộ sách Hồ Chí Minh - Tác phẩm bảo vật quốc gia

Ra mắt bộ sách Hồ Chí Minh - Tác phẩm bảo vật quốc gia

Triển lãm sách, tư liệu chủ đề 'Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp'

Triển lãm sách, tư liệu chủ đề 'Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp'

Trưng bày, triển lãm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưng bày, triển lãm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di sản Hồ Chí Minh sống mãi với thời gian

Di sản Hồ Chí Minh sống mãi với thời gian

Triển lãm 'Khắc mãi tên Người - Hồ Chí Minh'

Triển lãm 'Khắc mãi tên Người - Hồ Chí Minh'

Trưng bày ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưng bày ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm những hình ảnh tư liệu quý về Bác Hồ tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch

Triển lãm những hình ảnh tư liệu quý về Bác Hồ tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch

Trưng bày 250 bức ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưng bày 250 bức ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hơn 250 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ

Hơn 250 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ

Để các tủ sách đi xa

Để các tủ sách đi xa

Hoạt động xuất bản góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng

Hoạt động xuất bản góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng

Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới

Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới

Hội nghị - hội thảo

Hơn 100 đại biểu tham dự Hội thảo về Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa

Hơn 100 đại biểu tham dự Hội thảo về Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa

Hội thảo quốc tế về Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam

Hội thảo quốc tế về Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam

Di sản Hồ Chí Minh: sự kết tinh văn hóa dân tộc và văn hóa nhân loại

Di sản Hồ Chí Minh: sự kết tinh văn hóa dân tộc và văn hóa nhân loại

Hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới'

Hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới'

Hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam'

Hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam'

Phát huy Di sản văn hóa ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát huy Di sản văn hóa ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát huy di sản văn hóa ngoại giao của Bác Hồ

Phát huy di sản văn hóa ngoại giao của Bác Hồ

Hoạt động ngoại giao văn hóa góp phần tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoạt động ngoại giao văn hóa góp phần tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hơn 100 đại biểu tham dự Hội thảo về Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa

Hơn 100 đại biểu tham dự Hội thảo về Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa

Hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới'

Hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới'

Tư tưởng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh - Cây cầu hữu nghị thúc đẩy sự hiểu biết giữa các dân tộc

Tư tưởng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh - Cây cầu hữu nghị thúc đẩy sự hiểu biết giữa các dân tộc

Tổ chức Hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới'

Tổ chức Hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới'

Thống đốc Saint Peterburg: Di sản tinh thần Hồ Chí Minh là vô giá

Thống đốc Saint Peterburg: Di sản tinh thần Hồ Chí Minh là vô giá

Tiếp bước kể chuyện Bác Hồ

Tiếp bước kể chuyện Bác Hồ

Mãi mãi lan tỏa các giá trị, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Mãi mãi lan tỏa các giá trị, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nhớ, nghĩ về Bác để phấn đấu, rèn luyện tốt hơn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nhớ, nghĩ về Bác để phấn đấu, rèn luyện tốt hơn

50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo, triển lãm chủ đề '50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch'

Hội thảo, triển lãm chủ đề '50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch'

Hải Phòng: Phấn đấu là thành phố gương mẫu của cả nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn

Hải Phòng: Phấn đấu là thành phố gương mẫu của cả nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn

Thêm hai cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thêm hai cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Di chúc của Bác là chỉ dẫn quý báu về xây dựng Đảng

Di chúc của Bác là chỉ dẫn quý báu về xây dựng Đảng

Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hôm nay giao lưu toàn quốc với các điển hình tiêu biểu

Hôm nay giao lưu toàn quốc với các điển hình tiêu biểu