Những câu trả lời được chờ đợi tại Hội nghị Nhân sự Việt Nam 2018

Những câu trả lời được chờ đợi tại Hội nghị Nhân sự Việt Nam 2018

Mô hình giáo dục 3C ở trường Quốc tế Nam Mỹ UTS

Mô hình giáo dục 3C ở trường Quốc tế Nam Mỹ UTS

Nhân tài và vấn đề trọng dụng nhân tài

Nhân tài và vấn đề trọng dụng nhân tài

Ra mắt cuốn sách 'Sự lên ngôi của quản trị nhân sự'

Ra mắt cuốn sách 'Sự lên ngôi của quản trị nhân sự'

Việt Nam sắp có tiêu chuẩn quản trị nhân sự quốc tế

Việt Nam sắp có tiêu chuẩn quản trị nhân sự quốc tế

Mật mã quản trị từ nụ cười của người mua hàng

Mật mã quản trị từ nụ cười của người mua hàng

Bí mật thành công Walmart: Nhân viên bán hàng già, lương cao nhưng không cắt giảm mà sẵn sàng chi thêm 1 tỷ USD

Bí mật thành công Walmart: Nhân viên bán hàng già, lương cao nhưng không cắt giảm mà sẵn sàng chi thêm 1 tỷ USD

8 đột phá nhân sự để kinh doanh thành công

8 đột phá nhân sự để kinh doanh thành công

'Đột phá về lãnh đạo và nhân sự để thành công' cùng bậc thầy quản trị số 1 thế giới Dave Ulrich

'Đột phá về lãnh đạo và nhân sự để thành công' cùng bậc thầy quản trị số 1 thế giới Dave Ulrich