Hoạt động M&A ngành thực phẩm, đồ uống vẫn náo nhiệt bất chấp ảnh hưởng của đại dịch

Hoạt động M&A ngành thực phẩm, đồ uống vẫn náo nhiệt bất chấp ảnh hưởng của đại dịch

Sức hút từ thị trường gần 100 triệu dân của Việt Nam đã khiến lĩnh vực thực phẩm đồ uống vẫn nhộn nhịp...
Nóng M&A ngành thực phẩm, đồ uống

Nóng M&A ngành thực phẩm, đồ uống

'Thế trận' ngành thịt hậu EVFTA

'Thế trận' ngành thịt hậu EVFTA

Thịt heo bày thế trận cạnh tranh trong EVFTA

Thịt heo bày thế trận cạnh tranh trong EVFTA

Hút doanh nghiệp chế biến sâu để nông sản 'cất cánh'

Hút doanh nghiệp chế biến sâu để nông sản 'cất cánh'

Đắk Lắk có dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 1.500 tỷ

Đắk Lắk có dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 1.500 tỷ

Đắk Lắk: Khởi công dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có nguồn vốn đầu tư lớn nhất

Đắk Lắk: Khởi công dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có nguồn vốn đầu tư lớn nhất

Khởi công dự án Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đắk Lắk

Khởi công dự án Tổ hợp Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Lắk

Khởi công dự án Tổ hợp Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Lắk