Nâng cao chất lượng nguồn lao động xuất khẩu

Nâng cao chất lượng nguồn lao động xuất khẩu

Người Việt có cơ hội đưa gia đình qua Nhật sinh sống

Người Việt có cơ hội đưa gia đình qua Nhật sinh sống

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để không mất thị trường lao động

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để không mất thị trường lao động

Lao động chất lượng cao: Cần nhà trường và doanh nghiệp chung tay

Lao động chất lượng cao: Cần nhà trường và doanh nghiệp chung tay

Lương 30 triệu đồng/tháng vẫn tìm không ra người

Vẫn còn nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động 'bát nháo'

Vẫn còn nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động 'bát nháo'

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động 'chụp giật'

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động 'chụp giật'

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động 'đem con bỏ chợ'

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động 'đem con bỏ chợ'

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động: Rất cần sự định hướng của báo chí

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động: Rất cần sự định hướng của báo chí

Doanh nghiệp tiết lộ chuyện thuê giấy phép XKLĐ giá ngàn USD

Doanh nghiệp tiết lộ chuyện thuê giấy phép XKLĐ giá ngàn USD

Báo chí và doanh nghiệp XKLĐ cùng đồng hành vì lợi ích người lao động

Báo chí và doanh nghiệp XKLĐ cùng đồng hành vì lợi ích người lao động

Thực tập sinh thấp thỏm chờ được sang Nhật

Thực tập sinh thấp thỏm chờ được sang Nhật

Nốt trầm ở 'xóm chạy thận'

Nốt trầm ở 'xóm chạy thận'