Đào tạo toàn diện kỹ năng cho lao động xuất khẩu

Đào tạo toàn diện kỹ năng cho lao động xuất khẩu

Lương 30 triệu đồng/tháng vẫn tìm không ra người

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động 'chụp giật'

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động 'chụp giật'

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động 'đem con bỏ chợ'

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động 'đem con bỏ chợ'

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động: Rất cần sự định hướng của báo chí

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động: Rất cần sự định hướng của báo chí

Doanh nghiệp tiết lộ chuyện thuê giấy phép XKLĐ giá ngàn USD

Doanh nghiệp tiết lộ chuyện thuê giấy phép XKLĐ giá ngàn USD

Báo chí và doanh nghiệp XKLĐ cùng đồng hành vì lợi ích người lao động

Báo chí và doanh nghiệp XKLĐ cùng đồng hành vì lợi ích người lao động

Nốt trầm ở 'xóm chạy thận'

Nốt trầm ở 'xóm chạy thận'