Hai con cá nặng 1,2 tấn mắc lưới ngư dân đảo Lý Sơn

Hai con cá nặng 1,2 tấn mắc lưới ngư dân đảo Lý Sơn

Bắt được cá đuối 'khủng' gần nửa tấn ở biển Lý Sơn

Bắt được cá đuối 'khủng' gần nửa tấn ở biển Lý Sơn

Quảng Ngãi: 2 cá đuối khổng lồ mắc lưới ngư dân, mỗi con nặng hơn nửa tấn

Quảng Ngãi: 2 cá đuối khổng lồ mắc lưới ngư dân, mỗi con nặng hơn nửa tấn

Quảng Ngãi: Cá đuối 'khủng' dính lưới ngư dân

Quảng Ngãi: Cá đuối 'khủng' dính lưới ngư dân

Ngư dân đảo Lý Sơn bắt được cá đuối nặng hơn nửa tấn

Ngư dân đảo Lý Sơn bắt được cá đuối nặng hơn nửa tấn

Ngư dân Lý Sơn bắt được cá đuối 'khủng' nặng nửa tấn

Ngư dân Lý Sơn bắt được cá đuối 'khủng' nặng nửa tấn

Quảng Ngãi: Ngư dân Lý Sơn bắt được 2 con cá đuối 'khủng'

Quảng Ngãi: Ngư dân Lý Sơn bắt được 2 con cá đuối 'khủng'

Ngư dân Lý Sơn đánh bắt được 2 con cá nạng nặng hơn 1 tấn

Ngư dân Lý Sơn đánh bắt được 2 con cá nạng nặng hơn 1 tấn

Hiếm có: Bắt 2 cá đuối khổng lồ ở biển Lý Sơn, nặng nửa tấn/con

Hiếm có: Bắt 2 cá đuối khổng lồ ở biển Lý Sơn, nặng nửa tấn/con

Ngư dân Lý Sơn bắt được cá đuối khủng nặng nửa tấn

Ngư dân Lý Sơn bắt được cá đuối khủng nặng nửa tấn