Công bố Đại sứ danh dự Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam năm 2022

Ngày 9/7, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) tổ chức lễ bổ nhiệm nhóm nhạc BLANK2Y làm Đại sứ danh dự Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

Bổ nhiệm 'Đại sứ danh dự du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam'

Việc tái khởi động du lịch Hàn Quốc và bổ nhiệm nhóm nhạc 'BLANK2Y' làm 'Đại sứ danh dự du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam' nhằm quảng bá rộng rãi hơn nữa du lịch Hàn Quốc đến du khách Việt Nam và ngược lại mang hình ảnh của Việt Nam đến với đất nước Hàn Quốc rộng rãi hơn.