Nhiều hoạt chất mới bị cấm dùng trong chế phẩm diệt côn trùng

Nhiều hoạt chất mới bị cấm dùng trong chế phẩm diệt côn trùng

Ngày 19-6-2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2020/TT-BYT về danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm...
Nam sinh 13 tuổi tự tử vì cha không chịu mua smartphone

Nam sinh 13 tuổi tự tử vì cha không chịu mua smartphone

Giận bố không mua điện thoại, nam sinh 13 tuổi uống thuốc sâu tự tử

Giận bố không mua điện thoại, nam sinh 13 tuổi uống thuốc sâu tự tử

Không được mua điện thoại, nam sinh uống thuốc sâu tự tử

Không được mua điện thoại, nam sinh uống thuốc sâu tự tử

Giận bố không mua điện thoại, bé trai 13 tuổi uống thuốc sâu tự tử

Giận bố không mua điện thoại, bé trai 13 tuổi uống thuốc sâu tự tử

Không được mua smartphone, nam sinh 13 tuổi uống thuốc sâu tự tử

Không được mua smartphone, nam sinh 13 tuổi uống thuốc sâu tự tử

Giận cha không mua điện thoại, nam sinh uống thuốc tự tử

Nhiều hoạt chất mới bị cấm dùng trong chế phẩm diệt côn trùng

Từ tháng 11/2019, hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội dâm ô trẻ em

Từ tháng 11, hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội dâm ô trẻ em

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2019

Loại bỏ một số hoạt chất trong thuốc bảo vệ thực vật

2 hoạt chất bảo vệ thực vật bị loại bỏ khỏi danh mục sử dụng

Bộ Nông nghiệp loại bỏ 2 hoạt chất trong thuốc bảo vệ thực vật

Loại bỏ thêm 2 hoạt chất độc hại

380 loại thuốc bảo vệ thực vật bị loại khỏi danh mục

Loại bỏ Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật

Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hai hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil

Bộ Nông nghiệp loại bỏ 2 hoạt chất trong thuốc bảo vệ thực vật