Vì bờ cõi, công chúa Huyền Trân phải kết hôn với vua Chiêm đã gần 50

Vì bờ cõi, công chúa Huyền Trân phải kết hôn với vua Chiêm đã gần 50

Nam Ô đã chết!

Nam Ô đã chết!

Án Đỗ Tử Bình tham vàng lừa vua Nam chinh

Án Đỗ Tử Bình tham vàng lừa vua Nam chinh

Tín hiệu vui cho sân khấu cải lương

Tín hiệu vui cho sân khấu cải lương

Sân khấu cải lương giải nỗi oan Công chúa Huyền Trân

Sân khấu cải lương giải nỗi oan Công chúa Huyền Trân

Trọn vẹn cảm xúc với vở cải lương 'giải oan' cho công chúa Huyền Trân

Trọn vẹn cảm xúc với vở cải lương 'giải oan' cho công chúa Huyền Trân

Nhà hát Cải lương Việt Nam 'giải oan' cho công chúa Huyền Trân

Nhà hát Cải lương Việt Nam 'giải oan' cho công chúa Huyền Trân

Giải oan lịch sử cho công chúa Huyền Trân

Giải oan lịch sử cho công chúa Huyền Trân

Tác phẩm “Ni sư Hương Tràng” sẽ được công diễn vào cuối tháng 8

Tác phẩm “Ni sư Hương Tràng” sẽ được công diễn vào cuối tháng 8

'Công chúa Huyền Trân' lên sân khấu nhà hát Cải lương Việt Nam

'Công chúa Huyền Trân' lên sân khấu nhà hát Cải lương Việt Nam

Nhà hát Cải lương Việt Nam dựng vở, minh oan cho Công chúa Huyền Trân và Trần Khắc Chung

Nhà hát Cải lương Việt Nam dựng vở, minh oan cho Công chúa Huyền Trân và Trần Khắc Chung