Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp mới hành giáo viên nhiều nhất, mong 2 Bộ bãi bỏ

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp mới hành giáo viên nhiều nhất, mong 2 Bộ bãi bỏ

Nếu đã bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì rất mong Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục cố gắng tháo gỡ và bỏ chứng...
Ông Nguyễn Công Anh được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội

Ông Nguyễn Công Anh được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội

Nâng cao năng lực quản lý xây dựng, phát triển đô thị cho lãnh đạo địa phương

Nâng cao năng lực quản lý xây dựng, phát triển đô thị cho lãnh đạo địa phương

Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho lãnh đạo địa phương

Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho lãnh đạo địa phương

Đồng chí Trần Văn Sơn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy VPCP

Đồng chí Trần Văn Sơn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy VPCP

Bổ nhiệm, phê chuẩn nhiều nhân sự chủ chốt ở Bình Phước

Bổ nhiệm, phê chuẩn nhiều nhân sự chủ chốt ở Bình Phước

Quảng Ngãi: Đề xuất Bí thư Thị ủy làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Ngãi: Đề xuất Bí thư Thị ủy làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thiếu lãnh đạo, Quảng Ngãi kiến nghị bầu thêm một Phó chủ tịch tỉnh

Thiếu lãnh đạo, Quảng Ngãi kiến nghị bầu thêm một Phó chủ tịch tỉnh

Bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2022

Bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2022

Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Anh Lê Văn Lương giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

Anh Lê Văn Lương giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên có thể được xóa bỏ từ tháng 2/2021

Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên có thể được xóa bỏ từ tháng 2/2021

Chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 2021

Chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 2021

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ cho giáo viên: Quản lý theo chứng chỉ hay thực tài

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ cho giáo viên: Quản lý theo chứng chỉ hay thực tài

Châu Đốc đào tạo nguồn nhân lực phát triển ngành kinh tế mũi nhọn

Châu Đốc đào tạo nguồn nhân lực phát triển ngành kinh tế mũi nhọn

Khi nào xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên?

Khi nào xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên?

Thiếu lãnh đạo, Quảng Ngãi kiến nghị bổ sung phó chủ tịch tỉnh

Thiếu lãnh đạo, Quảng Ngãi kiến nghị bổ sung phó chủ tịch tỉnh

Bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương

Bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương

Bộ Giáo dục thống nhất với Bộ Nội vụ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ Giáo dục thống nhất với Bộ Nội vụ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thống nhất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên

Thống nhất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên

Bộ trưởng Nhạ hứa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cần sửa thêm các thông tư này

Bộ trưởng Nhạ hứa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cần sửa thêm các thông tư này

Thống nhất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Thống nhất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

ÔNG TRẦN QUỐC VĂN ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH UBND TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2016- 2021

ÔNG TRẦN QUỐC VĂN ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH UBND TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2016- 2021

Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ GDĐT bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ GDĐT bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thi tuyển 304 vị trí lãnh đạo, quản lý

Thi tuyển 304 vị trí lãnh đạo, quản lý

Thẩm tra các nội dung về lĩnh vực nội vụ trình Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Thẩm tra các nội dung về lĩnh vực nội vụ trình Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Thống nhất xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Thống nhất xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Trao quyết định chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đối với đồng chí Trần Văn Lâu

Trao quyết định chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đối với đồng chí Trần Văn Lâu

HĐND huyện Châu Phú miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh HĐND, UBND huyện

HĐND huyện Châu Phú miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh HĐND, UBND huyện

Ông Trần Quốc Văn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Trần Quốc Văn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ và tin học: 'Cởi trói' cho giáo viên

Bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ và tin học: 'Cởi trói' cho giáo viên

Hưng Yên có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Hưng Yên có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Chân dung nữ 8X được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

Chân dung nữ 8X được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

Chấp thuận tuyển dụng 8 viên chức trực thuộc Sở Tư pháp Thanh Hóa

Chấp thuận tuyển dụng 8 viên chức trực thuộc Sở Tư pháp Thanh Hóa

Hưng Yên bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh

Hưng Yên bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh

Không bắt buộc giáo viên phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nữa

Không bắt buộc giáo viên phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nữa

Ông Trần Nam Hưng giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

Ông Trần Nam Hưng giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

Giáo viên được 'giải thoát' khỏi yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Giáo viên được 'giải thoát' khỏi yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Tân Phó Chủ tịch VFF Lê Văn Thành rút khỏi 'ghế nóng' bóng chuyền

Tân Phó Chủ tịch VFF Lê Văn Thành rút khỏi 'ghế nóng' bóng chuyền

Ông Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên có tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Hưng Yên có tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ông Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Hưng Yên có tân Chủ tịch UBND tỉnh