'Những chàng trai Chicago' tạo nên phép mầu Chile

'Những chàng trai Chicago' tạo nên phép mầu Chile

Trong mắt cộng đồng quốc tế, Chile là một quốc gia ổn định nhất về kinh tế, chính trị và xã hội tại khu vực...